Algemene voorwaarden

We zijn natuurlijk blij om je als ouder te verwelkomen en jouw een aanbieding te mogen doen voor het gebruik van een kindplaats voor één of meerdere dagen en deze om te zetten in een overeenkomst. Op de dienstverlening van KSH Kinderopvang gelden onze Algemene Voorwaarden, Herroepingsrecht en het Privacyreglement. Deze en andere van belangrijke documenten tref je als download onderaan deze pagina aan.

Einde overeenkomst

Iedere overeenkomst eindigt ook een keer. Dat kan doordat je de overeenkomst wilt herroepen, annuleren, verschuiven of wil opzeggen. Op deze pagina geven wij  een toelichting over deze onderwerpen zoals deze zijn opgenomen in onze Algemene Voorwaarden en het KSH Herroepingsrecht.

Opzeggen

Het opzeggen van een overeenkomst bij KSH (volgens artikel 18 van de Algemene Voorwaarden) betekent dat je de opvang voor jouw kind(eren), die al plaatsvindt bij KSH, volledig of gedeeltelijk wilt stopzetten. Je hebt momenteel een actieve overeenkomst met KSH voor de opvang van uw kind(eren).

De opzegtermijn is één maand en begint zodra wij de opzegging ontvangen, of het nu via het (bij voorkeur) ouderportaal is of via e-mail, doorgeeft. Stel dat we de opzegging op 10 maart ontvangen, dan wordt de overeenkomst op 10 april beëindigd, vanaf 11 april verzorgen wij niet meer de opvang.

Je hebt ook de mogelijkheid om voor een specifieke datum op te zeggen. Bijvoorbeeld, als je op 10 maart een opzegging stuurt en aangeeft dat de overeenkomst per 1 mei moet eindigen.

In sommige gevallen kan er een kortere opzegtermijn mogelijk zijn, zoals beschreven in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden. Er zijn geen kosten verbonden aan het opzeggen.

Annuleren

Het annuleren van een overeenkomst (volgens artikel 15 van de Algemene Voorwaarden) gebeurt wanneer je met KSH een overeenkomst hebt gesloten, maar de feitelijke opvang nog niet is begonnen, en je deze overeenkomst (deels) wilt beëindigen.

Wanneer je een overeenkomst voor de opvang van uw kind(eren) sluit, wordt uw kind opgenomen in het planningssysteem van KSH. Dit heeft tot gevolg dat andere kinderen geen gebruik kunnen maken van die dagdelen gedurende de overeengekomen opvangperiode. Het betekent ook dat je samen met KSH hebt gezocht naar het best mogelijke invulling van de opvangvraag voor jouw kind(eren).

Bij een (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst heeft KSH de mogelijkheid de vrijgekomen dagdelen aan te bieden aan andere ouders. Tijdige en volledige invulling hiervan is niet altijd mogelijk waardoor KSH omzetverlies lijdt door de annulering. Ook heeft KSH kosten gemaakt voor de realisatie van de overeenkomst.

Bij het annuleren van een overeenkomst brengen wij je daarom een (gedeelte) van deze kosten in rekening. De hoogte van deze kosten hangt af van of je de overeenkomst volledig of gedeeltelijk opzegt en op welk moment dit gebeurt.

 

Opzegging geschiedt

 

Alle opvangdagen

 

Gedeeltelijke annulering Een dag c.q. dagdeel

Meer dan 3 maanden voor startdatum  5 keer geldend uurtarief van de opvangvorm 2 keer het geldend uurtarief van de opvangvorm
2 of 3 maanden voor startdatum 10 keer geldend uurtarief van de opvangvorm 4 keer het geldend uurtarief van de opvangvorm
Minder dan 1 maand voor startdatum 20 keer geldend uurtarief van de opvangvorm 6 keer het geldend uurtarief van de opvangvorm

In 2024 is het uurtarief bij opvangvorm KDV € 10,02 en bij BSO € 8,64

Verschuiven aanvangsdatum

Het kan voorkomen dat je de aanvangsdatum van een overeenkomst wenst te verschuiven naar een latere startdatum. Dus dat de werkelijke startdatum van de opvang op een ander tijdstip ingaat. Bijvoorbeeld wanneer de geboortedatum van jouw baby nog niet bekend is.
Een verschuiving van de aanvangsdatum is eigenlijk een gedeeltelijke annulering van de overeenkomst. Hiervoor gelden de annuleringskosten zoals zijn opgenomen onder “Annuleren”.
Daarbij is het slechts eenmalig mogelijk de startdatum te verschuiven met maximaal één maand.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht voor consumenten betekent dat als je een overeenkomst online, per telefoon of op straat heeft gesloten, je binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen kunt besluiten om deze te annuleren. Deze regel is er om consumenten te beschermen, vooral tegen impulsieve aankopen of als ze zich onder druk gezet voelen door verkopers.

Dit recht geldt ook voor het afsluiten van overeenkomsten met kinderopvangorganisaties, hoewel het sluiten van een overeenkomst voor kinderopvang meestal niet als een impulsieve beslissing kan worden beschouwd. Tussen het moment van aanmelden (de gratis inschrijving zonder verplichtingen) en het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst zit in meeste gevallen minimaal 1 a 2 weken. Gedurende deze periode heb je ook contact gehad, is er een aanbod gedaan en geaccepteerd en vervolgens overeenkomst opgesteld die zo goed mogelijk past bij jouw wensen binnen onze planningsmogelijkheden.

Conform het herroepingsrecht mag je deze plaatsingsovereenkomst herroepen, maar ook bij een herroeping ben je kosten verschuldigd. De hoogte van de kosten tref je aan bij het onderdeel “annuleren”.

Hoewel wij bij een opzegging, annulering of herroeping van een overeenkomst benieuwd zijn naar de reden, is dit nooit verplicht en jouw keuze of je deze wilt delen.

De herroepingstermijn van 14 dagen kan overigens korter zijn als KSH op jouw verzoek overgaat tot een spoedplaatsing en de aanvangsdatum korter is dan 14 dagen ten opzichte van datum ondertekening overeenkomst.
Hoe KSH omgaat met het herroepingsrecht is in volledigheid omschreven in dit document

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter