Het privacyreglement van Kinder Service Hotels

Kinder Service Hotels (KSH) verzamelt de door u verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om u te helpen binnen KSH een opvangplaats voor uw kind(eren) te bieden bij (potentiële) opvanghouders, zodat uw kind(eren) opgevangen kunnen worden op één of meerdere opvanglocaties.

Kinder Service Hotels BV is gevestigd te Nijverheidsweg 14b, 7031 BV te Wehl en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09161219.

Opvanghouders zijn
• KSH Kinderdagverblijven BV KVK-nummer: 09161221
• KSH Buitenschoolse Opvang BV KVK-nummer: 09160168
• KSH Kindercentra BV KVK-nummer: 09180769

Bemiddeling en administratie wordt uitgevoerd door
• KSH Management Diensten BV KVK-nummer: 09169828

Deze vennootschappen zijn allen gevestigd op eerdergenoemd adres.

Welke informatie wordt door KSH verzameld en verwerkt?

Om uw kind(eren) een opvangplaats te kunnen bieden bij KSH, vult u een inschrijvingsformulier in. Hierbij moet u een aantal Persoonsgegevens invullen zoals; naam, adres, geboortedatum etc. Nadat u deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een dossier aangemaakt. Dit dossier bevat de gegevens die u heeft opgegeven tijdens het inschrijven via de website. Ook is het mogelijk dat uw een inschrijvingsformulier verstuurt via post of per email.

Automatisch gegenereerde informatie

KSH verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van uw computer dat het mogelijk maakt uw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en “cookies”. Voor zover KSH deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt KSH ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt KSH gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc, door jou aangegeven voorkeuren zoals het accepteren van de cookies op onze website) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen. Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien je hiervan Google Analytics cookies wenst uit te zetten of meer informatie wenst over beleid van Google, klik dan hier.

Voor welke doeleinden zal KSH uw gegevens gebruiken?

KSH zal informatie over u en uw kind(eren) voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om een opvangplaats voor uw kind(eren) aan te bieden en deze gegevens te delen met de opvanghouder;
  • Om noodzakelijke overeenkomsten op te maken en af te sluiten;
  • Om onze zorgtaken voor uw kind(eren) te kunnen gaan vervullen;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen;
  • Om het bemiddelings- en plaatsing proces aan te passen en te verbeteren.

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal KSH uw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken. KSH kan uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt KSH uw Persoonsgegevens?

  • KSH zal uw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.
  • KSH vereist dat u de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om bij de eerste aanvraag voor een opvanglocatie de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.
  • KSH zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  • KSH zal uw persoonsgegevens direct verwijderen uit de database zodra u daar om verzoekt en er geen definitieve plaatsing van uw kind(eren) op één van onze opvanglocaties heeft plaats gevonden.

Doorgifte buiten de EU

KSH verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van KSH?

Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.kinderservicehotels.nl zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. KSH accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Mogen minderjarigen gebruik maken van KSH?

Om u in te schrijven voor de diensten van KSH dient u meerderjarig te zijn, of door wet- en regelgeving als meerderjarig worden beschouwd. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op verzorgers die op minderjarige leeftijd een kind hebben gekregen.

Kan dit Privacyreglement worden gewijzigd?

Dit Privacyreglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website www.kinderservicehotels.nl.

Privacyreglement Kinder Service Hotels

Het volledige privacyreglement van Kinder Service Hotels is hier te downloaden.

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter