Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Hele dagopvang

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Hele dagopvang is verdeeld in verschillende groepen. Er zijn babygroepen voor 0-2 jarigen met maximaal 9 of 13 kinderen, peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met maximaal 16 kinderen en in alle vestigingen is er ook een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met maximaal 12 of 16 plaatsen.

Baby’s worden opgevangen vanaf zes weken. Als baby’s op een babygroep de leeftijd bereiken van twee jaar zullen zij worden overgeplaatst naar een peutergroep. Het tijdstip waarop dit gebeurt is sterk afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het kind. Baby’s die in de verticale groep voor 0-4 jarigen geplaatst zijn blijven tot het vierde jaar of tot beëindiging van de kinderopvangovereenkomst op dezelfde groep, tenzij de samenstelling van de groep qua leeftijd dient te worden gewijzigd of door dat dit pedagogisch gezien wenselijk is.

Hele dagopvang wordt aangeboden tussen 07.00 uur en 19.00 uur, vijf dagen per week. Binnen deze tijden kunt u uw kind laten opvangen. Wel vragen wij u bij het intake gesprek aan te geven op welke tijden u uw kind normaal gesproken komt brengen en ophalen.

De kinderen worden om 7.00 uur opgevangen in één groep. Tussen 7.30 en 9.00 uur worden de kinderen naar de eigen vaste groep gebracht. De kinderen die worden opgevangen hebben de mogelijkheid om ’s avonds ook bij ons een maaltijd te gebruiken. Voor de kosten van het eten wordt een kleine vergoeding gevraagd via een door u aan te schaffen maaltijdkaart. Deze is verkrijgbaar bij de pedagogisch medewerker. Er zijn kinderdagverblijven waar structureel warm wordt gegeten tussen de middag, informatie hierover kunt u krijgen bij ons hoofdkantoor of informeer bij de vestiging van uw keuze.

Naast Hele dagopvang (HEDO) kan er ook gekozen worden voor halve dagopvang. (HADO)

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave