In

Iedere vestiging van KSH Kinderopvang heeft een oudercommissie. Deze oudercommissie telt minimaal twee ouders die alle ouders vertegenwoordigen bij de directie of de vestigingsmanager van KSH Kinderopvang. Het gaat dan over het pedagogische en operationele beleid. De directie van KSH Kinderopvang neemt het advies van de oudercommissie zwaarwegend mee als er besluiten moeten worden genomen over het beleid.

De oudercommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een tot drie leden. De oudercommissie voert minimaal drie keer per jaar overleg met elkaar. Op verzoek van de oudercommissie kan de vestigingsmanager of regiomanager van KSH Kinderopvang deelnemen aan het overleg. Bijvoorbeeld om uitleg te geven over zaken of om een bepaald standpunt te onderbouwen. Als je lid wilt worden van de oudercommissie kun je contact opnemen met de vestigingsmanager.

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter