KSH Kidsclub Stelberg

KSH Kidsclub Stelberg een vestiging met verschillende ruimtes

KSH Kidsclub De Stelberg is gevestigd in Basisschool De Stelberg aan de Clazina Kouwenbergzoom 130 te Rotterdam (Prinsenland). De ruimte van de BSO biedt veel  mogelijkheden! Er is een gymzaal met bijhorende gym-attributen. Hier worden regelmatig sportieve activiteiten georganiseerd. Ook is er een loungeruimte, een Kinderkookcafé en een groot speelplein met o.a. klimrekken een voetbalkooi en een zandbak.

Iedere basisgroep heeft zijn eigen ruimte. Hier hebben zij hun eigen plekje om te eten, drinken en  activiteiten uit te voeren. Op loopafstand van de Kidsclub zijn diverse speeltuinen (o.a. speeltuinvereniging Pietje Bel) waar we veel gebruik van maken. Naast de reguliere BSO is er ook een Peuterspeelzaal en een speciale opvang voor 8+, Sport & Experience genaamd.

Activiteiten, workshops en vakantieprogramma

Elke dag worden er per basisgroep activiteiten en/of workshops aangeboden waarbij de creatieve, sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Zo worden er bijvoorbeeld kookworkshops gegeven in het kinderkookcafé, sport en spel activiteiten in de gymzaal georganiseerd en er vinden o.a. creatieve workshops in de groepsruimtes plaats.
Tijdens de vakantie werken we met thema’s. Elke dag worden er verschillende activiteiten aangeboden die betrekking hebben op het thema. Minimaal één keer in de week gaan we op uitstapje op bezoeken we onder andere musea en speeltuinen.

Basisgroepen

Kidsclub de Stelberg  is onderverdeeld in basisgroepen:

  • De Slingeraapjes (4 t/m 5 jaar)
  • De Bavianen A & B (5 t/m 7 jaar)
  • De Gorilla’s (vanaf 8 jaar)
  • Sport & Experience (8+)

Deze vestiging werkt samen met de volgende scholen:

  • Stelbergschool en dependance

Oudercommissie

KSH de Stelberg heeft een actieve oudercommissie die regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan het Management van KSH de Stelberg geeft. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders die opvang afnemen bij KSH de Stelberg. Wilt u meer weten over de oudercommissie? Zie onze flyer op de locaties op de Jacques Dutilhweg en Clazina Kouwenbergzoom of neem dan contact op met de oudercommissie

KSH Kidsclub Stelberg
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
T 010-2023075
LRK nummer: 229843013
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH Kidsclub Stelberg
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
Nederland