KSH Kidsclub Stelberg

KSH Kidsclub De Stelberg is een buitenschoolse opvang met plek voor 60 kinderen en onderdeel van Kindcentrum De Stelberg. KSH Kidsclub De Stelberg is gevestigd in basisschool De Stelberg in de wijk Prinsenland. Kindcentrum De Stelberg biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Van 7 tot 7 samen ontdekken, leren en beleven.

De kenmerken van Kindcentrum De Stelberg zijn:

 • Opvang en school gaan vloeiend in elkaar over
 • Doorgaande (leer)lijnen
 • Werken met kindvolgsysteem
 • Alle dagen van het jaar geopend, buiten de reguliere feestdagen en weekenden

Binnen KSH Kidsclub De Stelberg bieden wij ontwikkelingsgerichte activiteiten en workshops aan. Zoals u eerder heeft gelezen is Kidsclub De Stelberg onderdeel van Kindcentrum De Stelberg. Tijdens schoolweken maken wij gebruik van doorgaande (leer) lijnen doormiddel van dezelfde thema’s en een gezamenlijke zorgstructuur.

In het aanbieden van activiteiten en workshops maken wij gebruik van de omgeving van de locatie. Zo zijn er in de buurt van de locatie verschillende speeltuinen, voetbal/basketbal veldjes en hebben wij het geluk dat we dicht bij een park zitten. Binnen KSH bieden we graag zoveel mogelijk service voor de ouders zodat ze de zorg voor hun kinderen goed met werk of studie kunnen combineren:

 • Mogelijkheid tot ontbijten bij ons op de voorschoolse opvang
 • Grote maatschappelijke betrokkenheid
 • Groot aanbod van diverse activiteiten en workshops die wekelijks worden aangeboden zonder extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan koken, boksen, dansen, creatief met hout
 • Kinderraad
 • Jaarlijks worden de oudste kinderen van de BSO uitgenodigd om deel te nemen aan een grote workshop bijvoorbeeld een dag skiën of duiken
 • In vakanties vinden er diverse uitjes plaats bijvoorbeeld museumbezoek, speeltuin of naar de dierentuin
 • Ouderbetrokkenheid aan het einde van een workshop

Openingstijden

De Kidsclub is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur.  De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals 2e Paasdag, Pinksteren en de kerstdagen. Ook is de opvang open tijdens reguliere schoolsluitingsdagen van de scholen. 

Opvangvormen

KSH Kidsclub De Stelberg biedt opvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 4 tot 7 jaar.

Het betreft daarbij de volgende pakketkeuzes:

 • VSO / Voorschoolse opvang (van 07:00 tot start school)
 • NSO / Naschoolse opvang (van einde school tot 19:00)
 • BSO / Buitenschoolse opvang (zowel VSO + NSO als vakantieopvang)
 • Vakantieopvang (opvang tijdens vakantie)
 • Flexibele pakketten 

Opvang tijdens reguliere schooldagen (zoals studiedagen) behoort standaard tot het pakket.

Basisgroepen

KSH Kidsclub De Stelberg heeft 3 basisgroepen en is als volgt ingedeeld:

 • De Bavianen, een groep van 20 kinderen in de leeftijd van ongeveer 6-7 jaar
 • De Slingeraapjes, een groep van 20 kinderen in de leeftijd van ongeveer 4-5 jaar
 • De Stokstaartjes, een groep van 20 kinderen in de leeftijd van ongeveer 4-5 jaar

Locatie

In de wijk Prinsenland (Rotterdam) centraal tussen de buurten Lageland, Alexander en Oosterflank bevindt zich in basisschool De Stelberg de Kidsclub. Basisschool De Stelberg bestaat uit drie locaties. Één locatie aan de Clazina Kouwenbergzoom en twee aan de Jacques Dutilhweg. Aan de Clazina Kouwenbergzoom wordt onderwijs aangeboden aan de groepen één tot en met drie. Aan de Jacques Dutilhweg groepen vier tot en met zes en groepen zeven + acht.  De kinderen van KSH Kidsclub De Stelberg ontvangen onderwijs in de groepen één tot en met drie. De locatie beschikt over twee ruime speelpleinen en een gymzaal.

In de locatie Jacques Dutilhweg is de KSH Kidsclub Stelberg Sport & Experience gevestigd.

Scholen

Deze vestiging werkt samen met de volgende scholen:

Kinderdagverblijf 

Bij de locatie is ook KSH KDV Stelberg (CK) gevestigd. Dit een peuteropvang voor kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 4 jaar. 

Nabij gelegen is ook KSH KDV Stelberg, een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar.

KSH Kidsclub Stelberg
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
T 010-2023075
LRK nummer: 229843013
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH Kidsclub Stelberg
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
Nederland