Wanneer uw beschikking kinderopvangtoeslag wijzigen?

Als u een beschikking kinderopvangtoeslag heeft ontvangen dan vinden er in het jaar vaak nog veranderingen plaats waar u rekening mee dient te houden om te voorkomen dat u na afloop van het jaar een terugvordering krijgt. Onderstaand treft u een korte (en zeker niet volledige) opsomming aan. Zijn er in 2019 wijzigingen bij u … Meer lezen

Informatie over uitbetalen belastingen vanaf 2014

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans (eind januari) bekend is bij KSH. Basis van de nieuwe regeling is dat uitbetaling van alle belastingen (zowel … Meer lezen