Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Reggio Emilia / Loris Malaguzzi

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Loris Malaguzzi (19201994) Was pedagoog en oprichter van kindercentra in de Noord-Italiaanse stad Reggio Emilia. ‘Een kind heeft honderd talen, van die honderd talen worden hem er negenennegentig door de maatschappij ontnomen’. Deze zin uit een gedicht van Malaguzzi vat het concept van Reggio Emilia goed samen. In 1945 stichtte Malaguzzi een kindercentrum waar de basis werd gelegd voor zijn ideeën.

De benadering van Reggio Emilia gaat eveneens uit van wat kinderen op dit moment al zijn en niet wat kinderen ‘nog’ niet zijn. Creativiteit, ontdekken en avontuur staat in deze benadering voorop. Kinderen communiceren in de eerste plaats met elkaar door beweging, door beelden, door praten, door hun mimiek. Kinderen zijn enorm creatief en geven op natuurlijke wijze vorm aan hun behoefte zich uit te drukken. De benadering van Reggio Emilia gaat er vanuit, dat het kind in zijn kern alles al in zich heeft om de wereld te kunnen ontdekken. Ouders, opvoeders en pedagogisch medewerkers kunnen een creatieve en stimulerende omgeving bieden, waarin kinderen volop kunnen gaan ontdekken en met elkaar kunnen communiceren. De Reggio Emilia benadering is een heel positieve benadering van kinderen; het leert opvoeders kijken naar alle mogelijkheden die kinderen van zichzelf al hebben en leert daar op allerlei manieren ruimte voor te geven.

Hoe doen we dit bij KSH?

  • Kleur, licht, ruimte en opvallende architectuur zijn kenmerkend voor de inrichting van onze nieuwe locaties. We zijn soms afhankelijk van het gebouw waarin we zitten, maar altijd creëren we een positieve, warme, uitdagende en prikkelende omgeving.
  • Kinderen kunnen knutselen, dansen, mimespelen, sporten, spelen met creatieve werkvormen en muziek maken. Ze kunnen zich daardoor op veel manieren uiten.
  • We zijn vaak verrast en geboeid door wat kinderen in zich hebben. We benaderen de ontdekkingen en uitingen van kinderen positief en genieten van alles wat ze in zich hebben.
  • Kinderen krijgen de ruimte om hun eigen ontwikkeling vorm te geven, er ligt geen vast pad. We luisteren, kijken, praten en onderzoeken samen met de kinderen. De visie van Reggio Emilia inspireert ons hierbij.
  • We bieden kinderen verschillende materialen aan, waarin ze hun eigen ideeën kwijt kunnen en waar ze zelf invulling aan kunnen geven. We werken procesgericht door kinderen de ruimte te geven hun eigen creativiteit te laten zien en hun talenten op eigen wijze te ontwikkelen. Hierbij ligt de nadruk op hoe de kinderen bezig zijn en niet op het resultaat. Er wordt ruimte gemaakt om zelf vorm te geven aan een knutselstuk, een toneelscript, musical of het geven van een eigen workshop. Uit respect voor het kind willen wij op dit gebied ook niet bepalend zijn en zullen dan ook vooral blijven luisteren naar de behoefte van het kind. Dit betekent dat wij ook altijd de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld een meegebrachte kleurplaat te maken of te werken met voorbeelden die uitgebeeld staan in de workshop als een kind dit aangeeft.
Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave