Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Ontwikkelingsniveau

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Indien wij bij kinderen achterstand in de ontwikkeling vermoeden of signaleren, gaan wij zorgvuldig te werk. We volgen nauwkeurig hoe een kind zich ontwikkelt en hanteren hierbij specifieke ontwikkel- en observatielijsten op individueel- en groepsniveau. Als we denken dat een kind achterblijft in zijn ontwikkeling t.o.v. het gemiddelde van zijn leeftijdsgenootjes, dan stimuleren wij het kind om activiteiten te doen die de ontwikkeling stimuleren en daarmee de achterstand in te halen. Pedagogisch medewerkers overleggen hierover met de ouders. Onze kinderdagverblijven werken met een Voor en Vroegschoolse Educatie programma (VVE) zoals ‘Uk & Puk’ en ‘Ben Ik In Beeld’. Dit zijn ontwikkelingsgerichte programma’s die een taalachterstand een extra stimulans geven, waarbij materialen en activiteiten aansluiten bij het basisonderwijs. Voor goede zorg en aandacht, maar ook voor een doorgaande ontwikkelingslijn van het kind werken wij samen met peuterspeelzalen, de jeugdgezondheidszorg, consultatiebureaus, (basis)scholen, logopedisten en andere zorg- en hulpverleners als dit nodig is.

Eens per jaar of indien omstandigheden daarom vragen meerdere keren per jaar zal er een ontwikkelingsgesprek plaats vinden met de ouders omtrent de individuele ontwikkeling van het kind.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave