Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Ontwikkelen van competenties

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Met ‘sociale competentie’ bedoelen wij de vaardigheden die nodig zijn voor het kind om een eigen persoonlijkheid te ontwikkelen die overeenkomt met de verwachtingen en gedragingen vanuit de maatschappij(omgeving). De volwassenen om hem heen, zoals de ouders en de pedagogisch medewerkers begeleiden het kind hierbij door als voorbeeld te fungeren. Het kind ziet hoe een pedagogisch medewerker een kind troost of een praatje maakt met een ouder. Het kind leert op deze wijze sociale regels, normen en waarden. De sociale competentie gaat dus met name over de ontwikkeling van begrip voor anderen en een positieve houding in sociale situaties. De emotionele ontwikkeling op dit gebied gaat over het leren kennen, herkennen en begrijpen van eigen gevoelens.

Juist om beide aspecten zo goed mogelijk te begeleiden heeft de pedagogisch medewerker aandacht voor zowel de sociale als de emotionele leermomenten van het individuele kind. Samenspel wordt gestimuleerd, maar tevens moet er ook ruimte zijn voor vrij spel of om het kind de keuze te laten maken om niet mee te doen met een groepsactiviteit

Andere aandachtsvelden in de ontwikkeling van kinderen zijn: spelontwikkeling, cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, seksuele ontwikkeling, ontwikkeling van identiteit, zelfredzaamheid, lichamelijke ontwikkeling, vieringen en rituelen. Er worden activiteiten en workshops aangeboden waarbij themagericht gewerkt wordt. Tevens is er aandacht voor het overbrengen van normen en waarden en de verschillende opvoedstijlen en culturen.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave