Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Medische aspecten

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Rond medische aspecten (ziekte) werken wij conform de richtlijnen van de GGD. Tevens werken wij volgens een eigen medicijnprotocol. Indien uw kind ziek is en u besluit om hem of haar thuis te houden dan verzoeken wij u om dit voor 09.00 uur telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Als een kind gedurende de dag ziek wordt zal de pedagogisch medewerker met u contact opnemen en overleggen wat voor het welbevinden van uw kind het beste is.

Wanneer uw kind er zichtbaar baat bij heeft om thuis te zijn verzoeken wij u om uw kind op te halen. De pedagogisch medewerker kan, als de omstandigheden hierom vragen de huisarts van het kind benaderen. Medicatie wordt alleen toegediend op doktersadvies, uit de juiste verpakking en nadat u als ouder hiervoor een medicijnformulier heeft ondertekend. Dit gebeurt alleen door de vaste pedagogisch medewerker van de groep. In een aantal gevallen kan de pedagogisch medewerker haar medewerking verlenen tot het toedienen van medicijnen. Of zij dit doet is per geval afhankelijk van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Ter beoordeling hiervan kan informatie worden ingewonnen bij een huisarts. KSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet juist toedienen van medicijnen. De ouders dienen hiertoe ook een verklaring te ondertekenen. Uiteindelijk bepaalt de vestigingsmanager eventueel in overleg met uw huisarts of het toedienen van de medicijnen ook door onze medewerkers uitgevoerd mag worden. Zelfmedicatie, zoals bijvoorbeeld paracetamol, dienen wij niet toe. Chronisch zieke en kinderen die meer zorg behoeven zijn in principe welkom op onze vestigingen als er voldoende facilitaire mogelijkheden zijn om in hun behoeften te voorzien.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out of 5 stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave