Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Medische aspecten

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Alle vestigingen van KSH zijn reguliere kinderopvanglocaties. Speciale medische zorg waarvoor een BIG registratie vereist is kunnen niet door onze medewerkers worden uitgevoerd.

In bepaalde gevallen zijn er geen directe medische handelingen nodig maar brengt de opvang wel risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld omdat het kind fysiek kwetsbaarder is dan andere kinderen.

Op de vestiging zal vooraf besproken moeten worden of het voor KSH haalbaar is opvang te verlenen. Mocht uw kind extra zorg nodig hebben dan zal voordat de opvang start de vestigingsmanager met u in gesprek gaan om de haalbaarheid van de opvang bij KSH te bepalen. In sommige gevallen kan er dan voor worden gekozen om een proeftijd af te spreken zodat na evaluatie zal worden afgestemd of de opvang bij KSH kan worden voortgezet.

Rond medische aspecten (ziekte) werken wij conform de richtlijnen van de GGD. Tevens werken wij volgens een eigen medicijnprotocol. Indien uw kind ziek is en u besluit om hem of haar thuis te houden dan verzoeken wij u om dit voor 09.00 uur telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Als een kind gedurende de dag ziek wordt zal de pedagogisch medewerker met u contact opnemen en overleggen wat voor het welbevinden van uw kind het beste is.

Wanneer uw kind er zichtbaar baat bij heeft om thuis te zijn verzoeken wij u om uw kind op te halen. De pedagogisch medewerker kan, als de omstandigheden hierom vragen de huisarts van het kind benaderen. Medicatie wordt alleen toegediend op doktersadvies, uit de juiste verpakking en nadat u als ouder hiervoor een medicijnformulier heeft ondertekend. Dit gebeurt alleen door de vaste pedagogisch medewerker van de groep. In een aantal gevallen kan de pedagogisch medewerker haar medewerking verlenen tot het toedienen van medicijnen. Of zij dit doet is per geval afhankelijk van de risico’s die hiermee gepaard gaan. Ter beoordeling hiervan kan informatie worden ingewonnen bij een huisarts. KSH aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet juist toedienen van medicijnen. De ouders dienen hiertoe ook een verklaring te ondertekenen. Uiteindelijk bepaalt de vestigingsmanager eventueel in overleg met uw huisarts of het toedienen van de medicijnen ook door onze medewerkers uitgevoerd mag worden. Zelfmedicatie, zoals bijvoorbeeld paracetamol, dienen wij niet toe. Chronisch zieke en kinderen die meer zorg behoeven zijn in principe welkom op onze vestigingen als er voldoende facilitaire mogelijkheden zijn om in hun behoeften te voorzien.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave