Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Kosten van kinderopvang

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Kinder Service Hotels berekent geen inschrijf- of administratiekosten. Administratiekosten worden alleen berekend wanneer een overeenkomst voortijdig beëindigd wordt. Daarnaast brengt KSH € 1,75 in rekening wanneer de facturen per post aan u moeten worden verstuurd in plaats van via de e-mail. Wanneer uw kinderen naar de kinderopvang gaan, dan kunt u waarschijnlijk in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De regeling voor de kinderopvangtoeslag is een zogenoemde “inkomensafhankelijke regeling”. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager is. Maar niet alleen uw gezamelijke inkomen is van belang voor de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Ook uw gezinssamenstelling (heeft u bijvoorbeeld een partner) en de opvanggegevens tellen mee (hoeveel uur gaan uw kinderen bijvoorbeeld naar de opvang). De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.

Daarnaast is de hoogte van de Kinderopvangtoeslag afhankelijk van de gewerkte uren van de minst werkende ouder/verzorger. Van deze werkuren kunnen bij kinderen tot 4 jaar 140% (KDV) worden gedeclareerd en bij kinderen vanaf 4 jaar, 70% (BSO) worden gedeclareerd.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of kijken op www.toeslagen.nl.

Onze klantadviseurs op het hoofdkantoor kunnen voor u berekenen wat uw eigen bijdrage aan de kinderopvangkosten is. KSH kan ook de toeslag bij de Belastingdienst (elektronisch) voor u aanvragen. Indien u uw kind(eren) inschrijft krijgt u wanneer er (gedeeltelijk) plaatsingsmogelijkheden zijn, de overeenkomsten toegestuurd. Hierbij krijgt u tevens de informatie en de formulieren die wij ingevuld van u nodig hebben om deze toeslag aan te vragen. Voor ouders die onder een bepaalde regeling vallen zoals studerenden of ouders die onder de doelgroepen van de gemeente vallen zoals met een sociale of medische indicatie vervult veelal de gemeente of een door de gemeente aangewezen instantie de financiële rol van de werkgever. Vraag hiernaar bij onze bemiddelingsafdeling of het informatieloket van uw gemeente. De kosten van kinderopvang worden door ons elk jaar geïndexeerd aan de hand van het jaarlijkse indexcijfer van het CBS in combinatie met de loonstijgingen en de stijging van de huisvestingskosten.

Was dit artikel behulpzaam?
0.5 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 100%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave