Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Intakegesprek / wendagen

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

U zult +/- twee weken voor aanvang van de opvang gebeld worden voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek. U wordt verzocht om dan het inentingsbewijs van uw kind(eren) en twee pasfoto’s mee te nemen. Om de opvoedingssituatie thuis en in de kinderopvang zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen is het nodig dat de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn van de thuissituatie.

Vanuit de Wet Kinderopvang is het helaas niet meer toegestaan om kinderen voorafgaand aan de ingangsdatum van de plaatsing, dus buiten het contract om, te laten wennen. Om ouders met hun kinderen de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met de opvanggroep, pedagogisch medewerkers/mentor wordt er in overleg met het vestigingsmanagement, ten tijde van de intake de mogelijkheid geboden om de groep te bezoeken. Als er vervolgens meer wenmomenten benodigd zijn, zal dit altijd na ingangsdatum van de plaatsing zijn.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave