Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang 2e lockdown

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders over onder andere de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting. 

Tegemoetkoming kosten kinderopvang tijdens sluiting

Maakte u voor de sluiting al gebruik  van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? En betaalde u uw rekening voor de eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan ontvangt u een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage. Soms is  de tegemoetkoming hoger of lager dan de betaalde eigen bijdrage. Dat kan omdat de tegemoetkoming wordt berekend met de maximale uurprijs (Bij KSH zijn in 2021 bijna alle tarieven gelijk aan deze maximum uurprijs voor de kinderopvangtoeslag(.  Ook ouders met cruciale beroepen die gebruik maakten van de noodopvang krijgen een tegemoetkoming.

Voor de tegemoetkoming eigen bijdrage zijn er 3 doelgroepen:

1. Tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag

Ouders die kinderopvangtoeslag krijgen voor de kosten van kinderopvang zullen een tegemoetkoming ontvangen voor hun eigen bijdrage.  U krijgt de tegemoetkoming van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) automatisch op uw rekening. U hoeft hier niets voor te doen. Nu de heropeningsdatum van de BSO bekend is, zullen Toeslagen en de SVB alles in het werk zetten de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming eind mei/begin juni uit aan deze ouders. 

Hoe wordt de vergoeding berekend

De vergoeding wordt berekend met de toeslaggegevens die op 21 februari 2021 verwerkt waren bij de Belastingdienst/Toeslagen. Vanaf 20 mei 2021 ziet u deze gegevens in Mijn SVB. Heeft u voor meer dan 1 kind kinderopvangtoeslag? Dan ziet u de gegevens van meer kinderen. Zijn er verschillende perioden berekend? Dan ziet u meerdere periodes.

Wanneer wordt de vergoeding betaald

Ontvangt u de kinderopvangtoeslag? Log vanaf 20 mei 2021 in op Mijn SVB om de gegevens te zien waarmee de vergoeding is berekend. Daar staat ook het rekeningnummer waarop de vergoeding wordt gestort. U krijgt rond 28 mei 2021 het geld op uw rekening.

2. Tegemoetkoming opvang gesubsidieerd door gemeente

Maakt u gebruik van opvang die gesubsidieerd is door de gemeente? En betaalde u uw rekening voor een eigen bijdrage ook tijdens de sluiting van 16 december 2020 tot 8 februari 2021 (voor dagopvang en gastouderopvang) en van 16 december tot 19 april 2021 (BSO) volledig door? Dan krijgt u over deze periode een tegemoetkoming via de kinderopvangorganisatie of gemeente.

3. Tegemoetkoming voor kinderopvang zonder kinderopvangtoeslag of gemeentesubsidie

Maakt u gebruik van kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zonder kinderopvangtoeslag of een bijdrage van de gemeente? En betaalde u uw rekening ook tijdens de sluiting volledig door? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor de kosten die u betaalde tijdens de sluiting in het voorjaar 2020 en tijdens de recente sluiting.

Extra informatie voor ouders zonder Kinderopvangtoeslag

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) leest u uitgebreide informatie over de compensatieregeling, wat de voorwaarden zijn en hoe de compensatie wordt berekend.

Vanaf zaterdag 1 mei 2021 kunt u via Mijn SVB de vergoeding kinderopvang aanvragen. U heeft hiervoor een ‘Verklaring kinderopvang’ nodig. Deze kunt u aanvragen via administratie@kinderservicehotels.nl . Binnen 8 weken ontvangt u van de SVB een brief waarin staat of u een vergoeding krijgt of niet. Wanneer u een vergoeding ontvangt bevat de brief tevens informatie over de hoogte en wanneer u het bedrag ontvangt van de SVB.

Kortdurende sluiting van een locatie: (eventuele) gevolgen kinderopvangtoeslag

Wanneer in verband met corona een locatie kortstondig moet sluiten, kunnen ouders en kinderopvangorganisatie in onderling overleg afspreken dat ouders de kinderopvang door blijven betalen en dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier door blijft factureren. De kinderopvangtoeslag voor ouders zal in dat geval ook gewoon door blijven lopen.

Wanneer ouders en kinderopvangorganisaties tot een andere oplossing komen, waarbij besloten wordt dat ouders de rekening niet doorbetalen, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor die uren. Het is belangrijk dat ouders dan de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst/Toeslagen aanpassen om terugvorderingen op een later moment te voorkomen. Dit geldt niet wanneer kinderopvangorganisaties alleen het deel boven de maximum uurprijs aan ouders terugbetalen.

Er is geen tegemoetkoming voor het doorbetalen van de eigen bijdrage bij deze kortstondige sluitingen.

Wijzigingen hoogte kinderopvangtoeslag

Inkomen

Wanneer uw inkomen wijzigt, geeft u uw nieuwe inkomen door aan de Belastingdienst, zoals u normaal ook zou doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. U ontvangt dus de kinderopvangtoeslag die aansluit op uw inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Werkloos

Raakt u uw baan kwijt en wordt u werkloos? Dan heeft u tot drie maanden nadat u uw baan verliest recht op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. Geef deze wijziging wel door via het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen.

Uren

Werkte u door het coronavirus minder uren? Dan had dit in 2020 geen invloed op de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Ook in 2021 wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) soepel omgaan met het aantal gewerkte uren. Hiervoor is regelgeving in voorbereiding. 

NOW

Maakt u gebruik van de NOW-regeling? Dan houdt u recht op kinderopvangtoeslag.

Bron : Rijksoverheid

Was dit artikel behulpzaam?
1.8 out Of 5 Stars
5 Stars 13%
4 Stars 6%
3 Stars 0%
2 Stars 19%
1 Stars 63%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave