Hoogte van de kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen hangt af van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner. Sinds 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Bij kinderen die nog niet naar school gaan en die gebruikmaken van de dagopvang, is het recht op toeslag berekend op 140% van die gewerkte uren. Voor schoolgaande kinderen bedraagt dat percentage 70%. Deze kinderen maken immers minder uren gebruik van kinderopvang omdat zij ook naar school gaan.

De hoogte van de toeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, voor hoeveel uur dat gebeurt en de uurprijs van de kinderopvang. De overheid vergoedt niet meer dan een maximale uurprijs voor kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs
Kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst berekend tot een maximumuurtarief. Wanneer de kinderopvang duurder is, dan krijgt u over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. KSH heeft hier in de tariefstelling zo veel mogelijk rekening gehouden!

Per 1 januari 2018 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen (onder voorbehoud definitieve vaststelling):

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 7,45.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,95.

Per 1 januari 2017 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 7,18.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,69.

Per 1 januari 2016 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 6,89.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,42.

Per 1 januari 2015 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 6,84.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,38.

Per 1 januari 2014 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 6,70.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,25.

Per 1 januari 2013 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

 • opvang bij kinderdagverblijven: € 6,46.
 • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,02.

Maximum aantal uren kinderopvang voor alle opvangsoorten
U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind voor alle opvangvormen samen.

NETTO KOSTEN KINDEROPVANG