Wanneer uw beschikking kinderopvangtoeslag wijzigen?

Als u een beschikking kinderopvangtoeslag heeft ontvangen dan vinden er in het jaar vaak nog veranderingen plaats waar u rekening mee dient te houden om te voorkomen dat u na afloop van het jaar een terugvordering krijgt. Onderstaand treft u een korte (en zeker niet volledige) opsomming aan.

Zijn er in 2019 wijzigingen bij u (of uw toeslagpartner) in:
• De hoogte van uw inkomen, zoals een salariswijziging, bonusuitkering
• Koop en/of verkoop van de eigen woning
• Hypotheek
• Auto van de zaak
• Andere bestanddelen die onderdeel zijn van uw belastbaar inkomen

Dan is het raadzaam opnieuw een schatting te maken van uw jaarinkomen voor 2019 en uw toetsingsinkomen hierop aan te passen via Mijn Toeslagen.

Arbeidsuren
Zijn er wijzigingen geweest in het aantal aantoonbare (verloonde) arbeidsuren ? Bijvoorbeeld bij wijziging van uw arbeidsovereenkomst, of omdat u wisselende uren werkzaam bent als uitzend-/oproepkracht of met een min/max contract ?

Dan is het raadzaam een paar keer per jaar een nieuwe schatting te maken van de arbeidsuren voor het hele jaar.

Voor de kinderopvangtoeslag heeft u maximaal recht op vergoeding tot:
• 140 % van de arbeidsuren (minst-werkende partner) bij opvang van uw kind bij een kinderdagverblijf (0-4 jaar)
• 70 % van de arbeidsuren (minst-werkende partner) bij opvang van uw kind bij een buitenschoolse opvang (4-13 jaar)

Voorbeeld : u heeft als alleenstaande ouder of minst-werkende partner 26 weken een contract van 24 uur en 26 weken een contract van 28 uur.
Het aantal arbeidsuren op jaarbasis is dan (26 * 24 uur) + (26 * 28 uur) = 1.352 uur.

U heeft dan recht op kinderopvangtoeslag per kind voor maximaal :
• KDV – 1.893 uur kinderopvang op jaarbasis
• BSO – 946 uur kinderopvang op jaarbasis

Volgt u een studie, traject naar werk of een verplichte inburgeringstraject, dan gelden andere regels. Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt af van meerdere voorwaarden. U kunt deze lezen op de website van de Belastingdienst.

Heeft u hulp nodig neem dan gerust contact op met ons hoofdkantoor. T 0314-680498.