KSH KDV Ommoord

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

KSH KDV Ommoord is een uniek kinderdagverblijf en onderdeel van ‘IKC Albert Plesman’.

Op ons kinderdagverblijf, KDV Ommoord, hebben wij twee verticale groepen waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. Hier werken wij met het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld, waarbij kinderen dagelijks gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Hierbij staat de taal ontwikkeling voorop. Een onderdeel van dit programma is Uk en Puk. Waarbij er thematisch activiteiten worden aangeboden aan zowel de 0 jarige als de 1 tot 4 jarige.

De visie van KSH “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, autohoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. De kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met duplo spelen of een spelactiviteit doen. Er wordt dagelijks met de kinderen buiten gespeeld. Op het kinderdagverblijf bieden wij ook jaarlijks workshops aan zo hebben wij al eens workshops peuteryoga of peutervoetbal gedaan.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Op de buitenspeelplaats die op zeer korte termijn onder handen genomen wordt of in de gymzaal kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

KSH biedt op deze locatie in de ochtend het zogenaamde Peuterarrangement aan. Het werken met de peuters, is vergelijkbaar met het traditionele peuterspeelzaalwerk. Het verschil is dat kinderen, die gebruik maken van de kinderopvang langer in dezelfde groep kunnen blijven, dus ook vóór en ná het aanbod van het Peuterarrangement.

Speerpunten

Enkele speerpunten van de dagopvang:

  • Aanbod van VVE programma Uk en Puk
  • Ervaren professionele medewerkers
  • Jaarlijkse peuteractiviteiten
  • Aanbod van verse warme maaltijd als lunch en de mogelijkheid voor broodmaaltijd in de avond.
  • Ruime openingstijden
  • Geen sluiting voor studiedagen of tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw
  • Luiers, ontbijt, lunch en tussendoortjes, Babyvoeding Nutrilon 1 of 2 zijn in de kosten inbegrepen.

Programma

Ben ik in Beeld

Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk en Puk. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de kinderen de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep.

Daardoor is het geschikt voor alle kinderen, zo ook kinderen met een taalachterstand, maar biedt het juist ook voor taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Uk en Puk en volwaardig VVE programma.

UK & Puk

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.

Opvangvormen

KSH KDV Ommoord biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

Basisgroepen

KSH KDV Ommoord heeft 2 basisgroepen :

  • De Pandabeertjes een verticale groep van 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.
  • De Wasbeertjes een verticale groep van 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Locatie

Het kinderdagverblijf bevindt zich in Rotterdam in de Christelijke Basisschool (CBS) De Albert Plesmanschool in Ommoord. Samen met de basisschool vormen wij IKC Albert Plesman.

Kidsclub

Bij de locatie is ook KSH Kidsclub Ommoord gevestigd. Dit een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (4-13 jaar).

KSH KDV Ommoord 
Nieuwe Ommoordseweg 99
3068 BS Rotterdam
T: 010 –2205193
LRK nummer: 949270040
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV Ommoord
Nieuwe Ommoordseweg 99
3068 BS Rotterdam
Nederland