Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs

Unieke samenwerking in de praktijk tussen kinderopvang, het basisonderwijs én het beroepsonderwijs
Dat een kinderopvangorganisatie en het beroepsonderwijs de samenwerking zoeken komt vaker voor. Maar dat het basisonderwijs hier ook direct in betrokken wordt is nieuw. Kinderopvangorganisatie Kinder Service Hotels (KSH), basisschool De Stelberg en het Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk locatie Prins Alexanderlaan te Rotterdam slaan de handen ineen en bundelen de krachten met de start van een leerwerkplaats in een Kindcentrum.

Vanaf september 2018 zullen 24 eerstejaars studenten vanuit de mbo-opleidingen Pedagogisch werk en Onderwijsassistent naast de reguliere lessen bij Albeda één dag per week lessen op locatie volgen bij Kindcentrum De Stelberg in Rotterdam. Hierdoor vindt de ultieme integratie plaats tussen het onderwijs en de dagelijkse praktijk.

Optimale leeromgeving
Binnen de leerwerkplaats is leren, trainen en oefenen met elkaar verbonden. Studenten werken hier in de dagelijkse praktijk met hulp van Albeda docenten, leerkrachten van De Stelberg en pedagogisch medewerkers van KSH. Zo leren zij de visie, normen en waarden van de organisatie kennen, wat hun toekomstig beroep echt inhoudt en hoe zij daarin professioneel moeten handelen. Een optimale leeromgeving. Daarnaast ondersteunen de studenten bij diverse activiteiten zoals leesprojecten, Kinderboekenweek en Koningsspelen, maar ook bij het helpen opruimen en schoonhouden van lokalen, vormgeven aan een veilig leerklimaat en assisteren tijdens de tussenschoolse, buitenschoolse opvang en dagopvang.

Betere aansluiting met de praktijk
De partners zien het als een gezamenlijke, maatschappelijke opdracht om studenten op deze manier op te leiden, zodat er betere aansluiting ontstaat met de praktijk. De toegevoegde waarde voor de partners is dat zij intern toekomstige collega’s mede opleiden en trainen. Na de opleiding is het eventueel mogelijk om in dienst te treden bij basisschool De Stelberg of KSH Kinderopvang. Ook zijn er doorgroei kansen richting een hbo-studie in de richting van onderwijs en/of kinderopvang.

Albeda
Albeda is een interconfessioneel en intercultureel regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.