Milieu en maatschappij

MH_130425_KSH_51472De inkoop van een kinderopvangorganisatie vormt slechts een klein deel van de totale exploitatiekosten.

Desondanks besteedt KSH veel aandacht aan de herkomst, veiligheid en samenstelling van de producten.
Reden daarvoor is dat KSH op een verantwoorde manier wil omgaan met de wereld om haar heen. Goederen met statiegeld of verpakkingen die recyclebaar zijn hebben bijvoorbeeld onze voorkeur.

KSH heeft zich sinds de oprichting steeds beziggehouden met het welzijn van de kinderen; bij KSH, maar ook daarbuiten.
KSH doet altijd graag wat extra’s voor kinderen die zich in een moeilijke situatie bevinden. Zo worden er door gemeenten kinderen bij KSH geplaatst, waarvan de ouder(s) een sociaal/medische indicatie hebben gekregen.
Deze kinderen krijgen naast extra pedagogische aandacht ook meer zorg. Zo wordt hun kleding gewassen, wordt eventueel nieuwe kleding beschikbaar gesteld, zorgt KSH voor drie gezonde maaltijden per dag, ontfermen de leidsters zich over hun persoonlijke hygiëne en geven zij extra begeleiding bij het maken van huiswerk.

Daarnaast werkt KSH samen met instellingen als bureau jeugdzorg, de kinderbescherming, basisscholen, welzijnsinstellingen en nog vele andere maatschappelijke organisaties om misstanden of onwenselijke sociale situaties vroegtijdig te kunnen signaleren, rapporteren of om preventief te kunnen ingrijpen.