LRK

Kwaliteitsmeting binnen de kinderopvang

Via een steekproeftrekking uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) is o.a. KSH KDV De Stelberg geloot voor de landelijk kwaliteitsmeting binnen de kinderopvang. Omdat wij de kwaliteit van de Kinderopvang van groot belang vinden heeft Kinder Service Hotels ervoor gekozen om mee te werken aan deze kwaliteitsmeting.

Veel kinderen gaan naar de kinderopvang. Daar kunnen ze zich spelenderwijs ontwikkelen. Goede kwaliteit kinderopvang draagt bij aan het welbevinden van kinderen en is ook belangrijk voor de sociaal-emotionele, cognitieve- en taalontwikkeling.
Daarom voert het consortium LKK (Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang), bestaande uit de Universiteit Utrecht en Sardes, jaarlijks een kwaliteitsmeting uit. Dit is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 23 juni 2022 zijn er twee observatoren geweest die opnames en observaties hebben gedaan naar de interactie tussen de pedagogisch medewerkers, hun omgeving en de groepsdynamiek. Eind dit jaar worden de resultaten en bevindingen gepresenteerd aan de Tweede Kamer. De resultaten dragen bij aan een verbetering van de kwaliteit en het landelijke beleid.

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter

Topsprekers in de kinderopvangBaanbreker