Kinderopvangtoeslag 2013

De Belastingdienst is bezig met het verstrekken van de definitieve beschikkingen Kinderopvangtoeslag over het jaar 2013.

KSH heeft, naar aanleiding van vragen van ouders, bemerkt dat niet alle beschikkingen juist zijn vastgesteld.

Dit lijkt zich met name voor te doen in de volgende situaties : wanneer uw kind in 2013 gebruik heeft gemaakt van 2 verschillende opvangvormen (KDV en BSO), opvang op 2 verschillende locaties of bij 2 organisaties of wanneer de vestigingen waar uw kind(eren) opvang genoten onderdeel waren van een administratieve aanpassing bij onze vennootschappen.

Heeft een beschikking ontvangen waarbij de kosten van de kinderopvang veel lager zijn dan de kosten zoals deze op de jaaropgave(n) staan? Maak dan in ieder geval z.s.m. bezwaar.

Indien u niet meer beschikt over de jaaropgave(n) van 2013, stuur (bij voorkeur) een mail naar info@kinderservicehotels.nl met als onderwerp “jaaropgaaf 2013” en vermeldt de namen van uw kinderen in het tekstgedeelte. Wij sturen u dan z.s.m. de jaaropgave(s) digitaal toe.

Bezwaar maken ?
Op de website van de Belastingdienst staat een invulformulier waar u gebruik van kunt maken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van dit voorbeeld.