Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Buitenschoolse opvang (BSO)

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Buitenschoolse opvang (BSO) is de opvang van schoolgaande kinderen ( van 4 tot circa 13 jaar) tussen 07.00 uur en aanvang van de school en tussen het uitgaan van de school en 19.00 uur. De kinderen worden door de pedagogisch medewerkers direct van school gehaald en gebracht naar de vestiging naar de KSH vestiging (kidsclubs). Er zijn ook KSH vestigingen in scholen gevestigd.

De kinderen hebben de mogelijkheid om ’s avonds bij ons een warme maaltijd te gebruiken. Hiervoor kunt u een maaltijdkaart aanschaffen. Deze kinderen eten gezamenlijk rond 17.00 uur. De groepsruimtes zijn ingericht naar leeftijd en met speelgoed dat afgestemd is op verschillende leeftijdscategorieën. Er staan computers met gefilterde internetaansluitingen, spelletjes, constructiemateriaal, puzzels, boekjes enzovoort. Er is een aparte ruimte voor kleuters ingericht. In de Kidsclubs is het aanbod van activiteiten zeer divers te noemen. Hier zijn diverse ruimtes in de vestigingen voor gecreëerd. Zo kunnen er o.a. een kinderkook café, een handenarbeidlokaal, een dans-, sport- en theaterruimte, een meidenclub, een jongensclub, loungeruimte, een kinderbibliotheek, een huiswerkruimte en een ruim opgezette recreatieruimte en een buitenruimte zijn.

In de diverse ruimtes worden activiteiten aangeboden door gediplomeerde pedagogisch medewerkers en vakkrachten. De openingsdagen en -tijden van de BSO worden afgestemd op het programma van de scholen. Op de jaarlijks vooraf gemelde schoolsluitingsdagen en gedurende de schoolvakanties is de BSO geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur. Deze opvang is inbegrepen in de opgenomen prijsstelling evenals de voorschoolse opvang. Wanneer de kinderen de gehele dag worden opgevangen wordt er tussen de middag ook een broodmaaltijd genuttigd. Afhankelijk van de kinderopvangvorm die is overeengekomen is er de mogelijkheid te ontbijten.

Bij KSH bestaat een BSO pakket uit de voorschoolse opvang (VSO) en naschoolse opvang (NSO) en vakantieopvang, oftewel opvang in de ochtend en opvang in de middag.

Schoolsluitingsdagen

Tot het pakket behoort ook de opvang op reguliere schoolsluitingsdagen (zoals een studiedag) die aan het begin van het schooljaar zijn opgenomen in de jaaragenda van de school.

Verlengde opvang

Bij enkele vestigingen is het mogelijk verlengde opvang vanaf 06:30 uur af te nemen. 

Was dit artikel behulpzaam?
4.5 out Of 5 Stars
5 Stars 50%
4 Stars 50%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave