Informatie over uitbetalen belastingen vanaf 2014

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans (eind januari) bekend is bij KSH.

Basis van de nieuwe regeling is dat uitbetaling van alle belastingen (zowel inkomstenbelasting, kinderopvang-, huur- en zorgtoeslag) op één bankrekening plaatsvindt. Daarbij moet deze bankrekening aantoonbaar gekoppeld zijn aan de belastingplichtige (zoals naam en BSN).

Uitzonderingen daarop kunnen zijn :
• Kinderopvangorganisaties – voor ontvangst kinderopvangtoeslag
• Woningcorporaties – voor ontvangst huurtoeslag

Deze organisaties dienen dan wel te voldoen aan bepaalde voorwaarden. Kinder Service Hotels voldoet hieraan en heeft met de Belastingdienst een convenant afgesloten. De verwerking in het systeem van de Belastingdienst is op 28 januari gereed gekomen.

Het eerste kwartaal 2014 wordt door de Belastingdienst gebruikt om in hun systeem aan alle belastingplichtigen een “bekend” bankrekeningnummer te koppelen.

Doordat bij belastingplichtigen in het systeem vaak meerdere bankrekeningnummers staan, wordt daarbij door de Belastingdienst één bankrekeningnummer geselecteerd. Dit kan dus een bankrekening zijn die u als ouder/verzorger niet meer actief gebruikt maar dus wel als een “bekend” bankrekeningnummer wordt beschouwd door de Belastingdienst.

Als de Belastingdienst niet een “bekend” bankrekeningnummer kan koppelen, wordt er een brief verzonden naar de belastingplichtige met het verzoek bewijsstukken aan te leveren. Wanneer deze niet ontvangen worden zal de Belastingdienst de uitbetalingen “opschorten”. U blijft dus wel recht houden op die belastingen, alleen uitbetaling zal pas plaats vinden na ontvangst van de bewijsstukken.


Kan ik als ouder de kinderopvangtoeslag laten uitbetalen op bankrekening KSH ?

Ja, dat is mogelijk. Indien u dat op of na 28 januari 2014 heeft aangegeven in MijnToeslagen zal de kinderopvangtoeslag uitbetaald gaan worden op bankrekening KSH. Indien KSH normaal de wijzigingen voor u verzorgt, dan zal dit door KSH worden uitgevoerd.

Let op : indien uw kinderen gebruik maken van meer dan één kinderopvangorganisatie waarvoor u kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd, dan krijgt u altijd de kinderopvangtoeslag op uw eigen bankrekening.

Let op : heeft u voor 28 januari deze optie geselecteerd om kinderopvangtoeslag uit te betalen aan KSH, dan is deze komen te vervallen. U zal nogmaals deze optie moeten selecteren.

Kan ik als belastingplichtige toeslagen laten uitbetalen op bankrekening van mijn partner ?
Belasting wordt uitbetaald op de bankrekening van de aanvrager. Indien de aanvrager een en/of rekening heeft met de partner is uitbetaling dus mogelijk. guyana Staat de bankrekening van uw partner alleen op zijn/haar naam staat is dat dus niet mogelijk..

Let op : Indien u kiest voor uitbetaling op de en/of- bankrekening van u en uw partner, dan vinden alle uitbetalingen van belastingen daar voortaan plaats.