Beslisboom kind wel of niet naar opvang/school? (15-04-2021)

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan gelden er een aantal regels voor kinderen: zij mogen niet in alle gevallen naar de kinderopvang en/of school. De beslisboom (snotneuzenbeleid) is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd. De beslisboom is hier te downloaden.

Compensatie eigen bijdrage kinderopvang 2e lockdown

Op deze pagina vindt u meer informatie voor ouders over onder andere de kinderopvangtoeslag en de tegemoetkoming in de kosten voor de kinderopvang tijdens de sluiting.  Tegemoetkoming kosten kinderopvang tijdens sluiting Maakte u voor de sluiting al gebruik  van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang of gastouderopvang? En betaalde u uw rekening voor de eigen bijdrage ook … Meer lezen

Coronavirus en basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs (19-4-2021)

Vanaf maandag 8 februari zijn alle basisscholen weer volledig open. Uit OMT-advies blijkt dat het verantwoord is dat het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs weer open gaan. Op Lesopafstand.nl staat een overzicht van vragen en antwoorden over de heropening van de basisscholen. Corona en ventilatie schoolgebouwen Scholen zijn weer open Extra maatregelen Om de verspreiding van het virus … Meer lezen

Inschrijven van 2e kind

Heeft u al een kind die wordt opgevangen bij KSH en u wilt een 2e kind inschrijven dan is dat mogelijk via het KSH ouderportaal. Selecteer in het linkermenu “Nieuw kind inschrijven”.

Kinderopvangtoeslag tabel 2021

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang indien u voldoet aan de verschillende voorwaarden. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van uw inkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe hoger de bijdrage. Daarbij worden de kosten kinderopvang vergoed tot het maximum uurtarief wat door de belastingdienst is vastgesteld. Deze berekening kunt u maken … Meer lezen

40 weken schoolpakket

KSH heeft geen 40 weken schoolpakket, dus alleen opvang tijdens de schoolweken en niet tijdens de vakantie. Zo’n pakket is voor de buitenschoolse opvang alleen aan te bieden als daarbij de uurtarieven ver boven de maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag uitkomen. De Belastingdienst/Kinderopvangtoeslag kent immers geen variatie in tariefsoorten. U zou dus een zeer hoge … Meer lezen

Kerstvakantie

Ook tijdens de kerstvakantie zijn onze kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang locaties open zodat u gewoon kunt werken of uw traject/opleiding kan volgen. De locaties van KSH zijn alleen op de officiële feestdagen gesloten, dus 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag.

Aanbod 46 of 48 weken pakketten

KSH heeft geen 46 of 48 weken pakketten. Dit zijn vaak pakketten waarbij de totale bruto jaarkosten iets lager zijn dan het 52 weken pakket, maar waarbij de uurtarieven hoger liggen waardoor u uiteindelijk een hogere netto eigen bijdrage betaald. Vaak zijn de netto kosten per jaar bij een 46 of 48 weken voor u … Meer lezen