In

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters met een (taal)achterstand. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van VVE op kinderdagverblijven (voorscholen) en basisscholen (vroegscholen) en bekijkt of er in de gemeente afspraken zijn gemaakt over VVE.

Typ hier je zoekopdracht en druk op enter