Welk bedrag aan compensatie eigen bijdrage kinderopvang ontvangt u?

In verband met de coronamaatregelen is de BSO momenteel alleen geopend voor noodopvang. Er is door de Rijksoverheid toegezegd aan ouders om de kosten van de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief te compenseren. De Rijksoverheid vindt het namelijk belangrijk dat de kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders, niet alleen tijdens de pandemie maar juist ook na deze periode. De compensatie volgt zodra de BSO weer normaal geopend is.

Wat houdt dit voor u in?

Uw kosten kinderopvang
De Belastingdienst betaalt de Kinderopvangtoeslag, gebaseerd op uw recentste aanvraag momenteel gewoon uit, ook al maakt u momenteel niet of slechts gedeeltelijk gebruik van de opvang. Het restant bedrag, de eigen bijdrage, schiet u zelf voor. Betaalt u geen eigen bijdrage, dan verliest u het recht op de Kinderopvangtoeslag.

Bij KSH zijn vrijwel alle tarieven gelijk aan het maximum uurtarief. De tarieven die hier boven liggen worden door KSH gecompenseerd.

Hierdoor heeft de kinderopvang u, wanneer de Rijksoverheid de compensatie eenmaal aan u heeft uitbetaald, vrijwel niets gekost.

Belangrijk
De compensatie zal worden gebaseerd op de gegevens zoals deze bekend zijn bij de Belastingdienst. Hiervoor worden peildata voor zowel 2020 en 2021 gekozen, welke dat zullen zijn is nu nog niet bekend.

Het doorvoeren van een contractwijziging van bijvoorbeeld het aantal afgenomen uren  kan gevolgen hebben voor de hoogte van de compensatie.

Twijfelt u over de juistheid van uw huidige toeslag? Neem dan contact op met de klantadviseurs van KSH, zij denken graag met u mee. Zij zijn op werkdagen tussen 08.00 – 17.30 uur te bereiken via 0314 – 68 04 98.


informatie vanuit de overheid
Op onderstaande websites vindt u meer informatie :