Welk bedrag aan compensatie eigen bijdrage kinderopvang ontvangt u?

Als u gebruik maakt van kinderopvang en recht heeft op kinderopvangtoeslag zal de Rijksoverheid u de eigen bijdrage kinderopvang compenseren tijdens de 2e lockdown wegens corona.

Hoe de Rijksoverheid dit gaat doen bij de 2e lockdown is nog niet bekend. De verwachting is wel dat dit pas plaats zal vinden nadat de kinderopvang weer regulier geopend is. Hoe de compensatie wordt vastgesteld is ook nog niet bekend. Bij de 2e lockdown is er ook een jaarwisseling inbegrepen met verschillende tarieven en dus ook verschillende eigen bijdrages.

Compensatie eigen bijdrage

De eigen bijdrage die door de Rijksoverheid wordt gecompenseerd betreffen de kosten kinderopvang, w, aarbij het uurtarief is gemaximaliseerd tot het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag (KDV = € 8,46 / BSO =€ 7,27), onder aftrek van het recht op kinderopvangtoeslag.

Compensatie eigen bijdrage boven maximum uurarief kinderopvangtoeslag

De Rijskoverheid en brancheorganisaties hebben bij de 1e lockdown de kinderopvangorganisaties opgeroepen om het gedeelte boven de uurtarieven van de kinderopvangtoeslag te compenseren aan de ouders als deze ook de rekening betaald had. Alhoewel Kinder Service Hotels (KSH) geen lid is van één van de brancheorganisaties hebben wij bij de 1e lockdown hier ook gehoor aan gegeven.

Bij de 2e lockdown is door brancheorganisaties een vergelijkbare oproep gedaan om dit gedeelte te vergoeden aan ouders, als deze geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Kinder Service Hotels (KSH) zal ook tijdens de 2e lockdown dit gedeelte aan de ouders crediteren, mits de rekening van KSH is betaald. Hierbij maken wij geen onderscheid of de ouder(s) wel of niet gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Dit betreft dan overigens met name de kosten van de kinderopvang in de periode van 16 tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 hanteert KSH namelijk voor de meeste opvangvormen tarieven die gelijk liggen aan de maximum uurtarieven die de kinderopvangtoeslag hanteert.

Gegevens kinderopvangtoeslag

Om een juiste compensatie te krijgen is het belangrijk dat de gegevens voor de kinderopvangtoeslag 2021 bijgewerkt zijn via Mijn Toeslagen of de Kinderopvangtoeslag app. Denkt u hierbij aan aanpassing van de uurtarieven per 1 januari 2021, de hoogte van uw inkomen in 2021 en het juiste aantal uren kinderopvang in 2021.

Peildatum

Bij de eerste lockdown werd 6 april 2020 als peildatum genomen. De gegevens die op deze datum bekend was werd gebruikt voor de berekening van de compensatie van de eigen bijdrage bij de eerste lockdown. De peildatum voor de 2e lockdown is nu nog niet bekend. Advies om zo spoedig mogelijk uw beschikking 2021 te controleren en zo nodig aan te passen.

Meer informatie

Voor meer informatie over bovenstaande en de compensatie indien u geen recht heeft op kinderpovangtoeslag verwijzen wij u naar de onderstaande websites van de Rijksoverheid