KSH KDV Stelberg (CK)

KSH Peuteropvang de Stelberg is een peuteropvang gevestigd in Kindcentrum De Stelberg.

Onze peuteropvang is een onderdeel van Kindcentrum De Stelberg. Dit betekend dat wij gevestigd zijn binnen basisschool De Stelberg. Wij zijn gevestigd in Rotterdam in de deelgemeente Prins-Alexander, in de wijk Prinsenland.

Bij de peuteropvang worden er kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in de ochtend tussen 08:30 – 08:45 verwacht. Om 08:45 start het ochtend programma en om 11:45 worden de peuters weer opgehaald. Hier werken wij met het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld, waarbij kinderen dagelijks gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Hierbij staat de taal ontwikkeling voorop. Een onderdeel van dit programma is Uk en Puk. Waarbij er thematisch activiteiten worden aangeboden op alle vlakken van de ontwikkeling.

De visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoeken waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, leeshoek en constructiehoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Ook kunnen de kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden aan de kinderen het afgelopen jaar hebben de kinderen al kunnen genieten van peutervoetbal en peuterdans.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij de thema’s die wij doen met de kinderen. Zo hebben ouders ter afsluiting van het thema “eet smakelijk” eetbare egels kunnen maken op de groep en heeft er een ouder die arts is de kinderen mogen vertellen over zijn beroep tijdens het thema “Hatsjoe”.

Bij Peuteropvang De Stelberg komt er ook ieder jaar een fotograaf langs om foto’s te maken van alle kinderen die ouders thuis kunnen bestellen.

 

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Op de buitenspeelplaats of in de gymzaal kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Speerpunten

Enkele speerpunten van de dagopvang:

  • Aanbod van VVE programma Uk en Puk
  • Ervaren professionele medewerkers
  • Terugkerende jaarfeesten
  • Jaarlijkse peuteruitjes
  • Luiers en fruit zijn bij de kosten inbegrepen.

Programma

Ben ik in Beeld

Op de Peuteropvang werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk en Puk. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de kinderen de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep.

Daardoor is het niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Uk en Puk en volwaardig VVE programma.

UK & Puk

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Uk & Puk leert peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Openingstijden

De Peuteropvang is op werkdagen open van 08:30 tot 11:45 uur. De Peuteropvang is er alleen tijdens schoolweken en is tijdens de schoolvakantie en feestdagen gesloten.

Opvangvormen

Peuteropvang De Stelberg biedt opvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 2 tot 4 jaar.

Basisgroepen

KSH peuteropvang De Stelberg heeft 1 groep waar 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar worden opgevangen.

Locatie

De Peuteropvang bevindt zich in Rotterdam in deelgemeente Prins-Alexander in de wijk Prinsenland.

Kinderdagverblijf & Kidsclub

Op de vestiging is ook KSH Kidsclub Stelberg gevestigd. Dit een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (4-7 jaar).

In de nabij gelegen locatie van de basisschool De Stelberg bevinden zich ook KSH KDV de Stelberg, een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar en KSH Kidsclub Stelberg Sport & Experience, een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (vanaf 7 jaar).

 

 

KSH KDV De Stelberg (CK) peuteropvang 
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
T: 010-2023075
LRK nummer:  111647290
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV Stelberg (CK)
Clazina Kouwenbergzoom 130
3065 KC Rotterdam
Nederland