Plaatsing

Plaatsing van kinderen bij een vestiging van Kinder Service Hotels is afhankelijk van:

Algemeen:

 • de beschikbaarheid van kindplaatsen;
 • reeds geplaatste kinderen; broertjes of zusjes hiervan hebben voorrang;
 • kinderen op sociaal/medische indicatie worden alleen geplaatst in overleg met het vestigingsmanagement.
  Er wordt gekeken of het maximum aantal per groep hierdoor niet wordt overschreden en of de werkdruk voor de pedagogisch medewerkers niet te groot wordt.

BSO

 • afhankelijk van de school waar het kind naar toe gaat. KSH haalt/brengt kinderen van een groot aantal scholen.
  Zie hiervoor de overzichtslijsten bij de vestiging van uw keuze.  
  Het halen /brengen van kinderen van  scholen die niet op deze lijsten staan geschiedt in overleg met het vestigingsmanagement.
 • plaatsing van kinderen die speciaal onderwijs volgen gebeurt in overleg met de ouder(s), de desbetreffende school en het vestigingsmanagement.