KSH KDV Ommoord is een kinderdagverblijf in ‘Albert Plesmanschool’. KSH Kinderdagverblijf Ommoord van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00-19.00 uur. Er zijn 2 groepen namelijk:

  • Verticale groep de Pandabeertjes voor 12 kinderen van 0-4 jaar.
  • Verticale groep de Wasbeertjes voor 12 kinderen van 0-4 jaar.

Op KSH Kinderdagverblijf de Ommoord wordt er op beide groep gewerkt met het VVE programma ‘Ben ik in Beeld’. Dit programma draagt bij aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen en richt zich speciaal op de taalontwikkeling. Hiernaast wordt gewerkt met de handpop Puk. De activiteiten uit het programma Uk en Puk maken deel uit van een thema. U kunt hierbij denken aan thema’s zoals: ‘Hatsjoe!’, ‘Eet smakelijk!’ en ‘Reuzen en Kabouters’. Thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Tijdens een thema, welke gemiddeld 5 weken duurt, behandelen wij alles wat met het thema te maken heeft: we lezen prentenboeken over het thema, spelen rollenspellen rondom het thema, knutselen over het thema en werken wij met woordkaarten. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek , een boekenhoek, auto- en constructiehoek. Ook is er een babyhoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Op deze locatie is ook een buitenschoolse opvang gevestigd, de KSH Kidsclub Ommoord.       

KSH biedt op deze locatie het zogenaamde Peuterarrangement aan. Het werken met de peuters, is vergelijkbaar met het traditionele peuterspeelzaalwerk. Het verschil is dat kinderen, die gebruik maken van de kinderopvang langer in dezelfde groep kunnen blijven, dus ook vóór en ná het aanbod van het Peuterarrangement. 

Peuters vanaf 2 jaar bereiden we voor op het basisonderwijs. Dat kan in de peuterspeelzaal, maar exact hetzelfde programma bieden we ook in de kinderopvang. Peuters kiezen immers niet of ze naar de peuterspeelzaal gaan of naar de kinderopvang. Zij willen gewoon lekker kunnen spelen met leeftijdgenootjes. KSH speelt hierop in door steeds meer de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk met elkaar te integreren. Dat sluit ook aan op het beleid van de overheid, die het samengaan van de beide opvangsoorten stimuleert. De pedagogisch medewerkers van het Peuterarrangement bieden uw kind een veilige, gezellige en uitdagende omgeving waar ‘spelend leren’ centraal staat. Tevens begeleiden zij kinderen in hun ontwikkeling. De medewerkers werken met een vaste groep kinderen aan een programma waarin bijvoorbeeld taalontwikkeling en sociale vaardigheden aan bod komen. 

Doordat het Peuterarrangement onder de wet kinderopvang valt, is het mogelijk in aanmerking te komen voor de fiscale vergoeding van het Rijk. De tarieven voor het Peuterarrangementen vindt u op de prijslijst.

 

KSH KDV Ommoord 
Nieuwe Ommoordseweg 99
3068 BS Rotterdam
T: 010 –2205193
LRK nummer: 949270040
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype