Maximum uurprijs

De hoogte van de toeslag hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat, voor hoeveel uur dat gebeurt en de uurprijs van de kinderopvang. De overheid vergoedt niet meer dan een maximale uurprijs voor kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijs
Kinderopvangtoeslag wordt door de Belastingdienst berekend tot een maximumuurtarief. Wanneer de kinderopvang duurder is, dan krijgt u over het deel boven het maximumuurtarief geen kinderopvangtoeslag. KSH heeft hier in de tariefstelling zo veel mogelijk rekening gehouden!

Per 1 januari 2020 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

  • opvang bij kinderdagverblijven: € 8,17.
  • opvang bij buitenschoolse opvang: € 7,02.

Per 1 januari 2019 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

  • opvang bij kinderdagverblijven: € 8,02.
  • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,89.

Per 1 januari 2018 hanteert de Belastingdienst de volgende maximale uurprijzen:

  • opvang bij kinderdagverblijven: € 7,45.
  • opvang bij buitenschoolse opvang: € 6,95.

Maximum aantal uren kinderopvang voor alle opvangsoorten
U krijgt kinderopvangtoeslag voor maximaal 230 uur per maand per kind voor alle opvangvormen samen.

Graag verwijzen wij u ook naar de FAQ over kinderopvangtoeslag.