Kinderopvangtoeslag

meisje in zandbakKinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat en van het aantal opvanguren waarvoor u recht op kinderopvangtoeslag hebt.*

U krijgt kinderopvangtoeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

* Sinds 2012 is de kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat de ouder met de kleinste baan werkt. Bij KDV is het recht op toeslag 140% , voor BSO geldt een percentage van 70% van die gewerkte uren.

Let op!

Wilt u kinderopvangtoeslag aanvragen? Doe dat dan zo snel mogelijk. Het liefst zodra u weet dat uw kind naar de opvang kan en per welke datum de opvang begint. Vraagt u deze toeslag pas aan wanneer uw kind al naar de kinderopvang gaat? Dan kunt u alleen nog kinderopvangtoeslag krijgen vanaf de maand waarin u de toeslag aanvraagt en voor de maand ervoor.

Uiteraard kunnen de klantadviseurs van KSH u behulpzaam zijn bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag. U wordt hierover uitgebreid geïnformeerd bij de inschrijving, maar u kunt voor nadere informatie ook bellen met 0314 -68 04 98.

Wilt u de kinderopvangtoeslag zelf regelen? Kijk dan op www.toeslagen.nl

De kinderopvangtoeslagtabel voor 2016 en 2015 treft u via deze link aan