TSO – Tussenschoolse opvang

 

TSO – Tussenschoolse opvang

 

[learn_more caption=”1. Heeft KSH voor de TSO abonnementen?”]
Nee, u hoeft geen abonnement af te sluiten voor de TSO. U betaalt alleen de daadwerkelijke afname / gereserveerde dagen.[/learn_more]

[learn_more caption=”2. Hoe kan ik de TSO van mijn kind (eren) opzeggen?”]
Opzeggen is niet noodzakelijk. Als uw kind geen gebruik meer maakt van de TSO en u ook geen dagen heeft gereserveerd via TSO-Assistent.net wordt dit ook niet meer gefactureerd[/learn_more]

[learn_more caption=”3. Hoe schrijf ik mijn kind in voor de TSO?”]
KSH maakt vanaf schooljaar 2019-2020 gebruik van TSO-Assistent.net. U dient zich hier eenmalig te registeren. voor registratie is het Brinnummer en een registratiecode nodig. Deze zijn te verkrijgen bij TSO coördinator of de school.[/learn_more]

[learn_more caption=”4. Is er een wachtlijst bij de TSO?”]
Nee, er is geen wachtlijst bij de TSO[/learn_more]

[learn_more caption=”5. Mijn kind lust niet alles, moet het alles eten?”]
Wij stimuleren het kind om het een en ander te proeven, als het echt iets niet lust dan wordt er niet gedwongen gegeten. Bij problemen nemen we contact met de ouder/verzorger op.[/learn_more]

[learn_more caption=”6. Sluit KSH overeenkomsten met ouders voor de TSO?”]
Nee, voor deelname aan de Tussenschoolse opvang die KSH verzorgt op één van de locaties behoeft geen aparte overeenkomst te worden afgesloten.

U dient zich wel te registeren via TSO-Assistent.net en akkoord te gaan met o.a. de TSO-voorwaarden. U kunt hier ook diverse persoonsgegevens opgeven, zoals mogelijke diëten en allergieën.
[/learn_more]

[learn_more caption=”7. Wat doen jullie als er problemen zijn met mijn kind?”]
Wanneer er zich problemen voordoen met uw kind, neemt de TSO coördinator contact met de ouder/verzorger op.

In overleg wordt gekeken naar een oplossing en manier van aanpak.[/learn_more]

[learn_more caption=”8. Wat krijgt mijn kind te eten?”]

3 boterhammen, 2 met hartig en 1 met zoet beleg, een voorafje, fruit of danoontje, drinken in de vorm van thee/melk/water

[/learn_more]

[learn_more caption=”9. Wie begeleidt de kinderen?”]

Naast professionele begeleiding van KSH werken er hulpouders. Deze worden bijgeschoold door KSH.[/learn_more]

[learn_more caption=”10. Wordt er rekening gehouden met diëten?”]

 

Ja, KSH houdt rekening met allergieën, diëten en voorschriften uit hoofde van geloofsovertuiging .

U dient deze op te geven via het inschrijfformulier, doen zich tussentijds hier veranderingen in voor, dan vragen wij u deze zo snel mogelijk aan de tso coördinator door te geven.[/learn_more]

[learn_more caption=”11. Zijn er leerkrachten bij de TSO?”]

Nee, in principe niet. Begeleiding vindt plaats door medewerkers van KSH en hulpouders.

[/learn_more]