Kinderopvang

Kinderopvang

[learn_more caption=”1. Hoe wordt mijn kind van en naar school vervoerd?”]

Bij scholen die in de buurt van de KSH Kidsclubs liggen, worden de kinderen lopend opgehaald. Bij scholen die hiervoor te ver weg liggen worden de kinderen opgehaald met een taxi of eigen busje. In principe onder begeleiding van een medewerker van de KSH Kidsclub. Maar soms ook door een medewerker van het taxibedrijf, indien het wat oudere kinderen betreft.Het vervoer wordt dan ook allemaal vanuit KSH geregeld.

Bij de vestiging of op het hoofdkantoor kan u navragen of KSH ook kinderen ophaald van de school waar uw kind schoolgaand is.

[/learn_more]

[learn_more caption=”2. Wat zijn de sluitingsdagen van KSH?”]

KSH is alleen gesloten op de officiële feestdagen, dus 1e en 2e kerstdag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag, 2e pinksterdag, hemelvaart, koningsdag.

KSH kent geen sluitingsdagen ivm studiedagen.[/learn_more]

[learn_more caption=”3. Kunnen kinderen ook slapen op de BSO van KSH?”]
Op de BSO is in principe geen ruimte om te slapen voor de kinderen. De vestingen hebben wel een ruimte of hoek waarin de kinderen kunnen ontspannen of “chillen”.

[/learn_more]

[learn_more caption=”4. Mag mijn buurvrouw de kinderen op komen halen als ik zelf niet kan?”]

Wij geven de kinderen alleen aan ‘derden’ mee als dit van te voren door de ouder(s) aan ons is gemeld. Wij willen graag weten wie deze persoon dan is en hoe we hem of haar bijvoorbeeld kunnen herkennen.

Als een ouder niet heeft gebeld, of bij het brengen deze informatie heeft gegeven, bellen we altijd met de ouder om te controleren of het klopt dat het kind door iemand anders wordt opgehaald.

[/learn_more]

[learn_more caption=”5. Welke activiteiten worden er op de BSO aangeboden?”]
Op de buitenschoolse opvangvestigingen worden diverse activiteiten aangeboden. Deze activeiten of workshops zijn verdeeld over verschillende competenties, zoals bijv. motorische ontwikkeling, sociale competentie of beeldende vorming. Op gezette tijden ontvangen ouders/verzorgers de activiteitenkalender van de komende periode per mail. Bij de vestiging van uw voorkeur kunt u altijd een recente activiteitenkalender opvragen.

 

[learn_more caption=”6. Wordt mijn kind automatisch doorgeplaatst van KDV naar BSO?”]

 

Nee, indien de vestiging beschikt over een KDV (opvang 0-4 jaar) en een BSO (opvang 4-13 jaar) wordt uw kind niet automatisch doorgeplaatst. De KDV vestigingsmanager zal u bij de intake hier wel op wijzen.[/learn_more]

[learn_more caption=”7. Zijn er vaste pedagogisch medewerkers op een groep aanwezig?”]

 

Ja, KSH streeft er naar om zo veel mogelijk vaste gezichten op een groep te hebben. Dit is voor het kind en ouder wel zo prettig, met name voor de overdracht.

 

 

[/learn_more]