KSH Kidsclub Stelberg Sport & Experience

KSH Sport & Experience De Stelberg is een buitenschoolse opvang met plek voor 56 kinderen en onderdeel van Kindcentrum De Stelberg. S&E De Stelberg is gevestigd in basisschool De Stelberg in de wijk Prinsenland. Kindcentrum De Stelberg biedt opvang en onderwijs voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak. Van 7 tot 7 samen ontdekken, leren en beleven.

De kenmerken van Kindcentrum De Stelberg zijn:

 • Opvang en school gaan vloeiend in elkaar over
 • Doorgaande (leer)lijnen
 • Werken met kindvolgsysteem
 • Alle dagen van het jaar geopend, buiten de reguliere feestdagen en weekenden

De kinderen vanaf groep 4 kunnen voor opvang terecht bij S&E 7+. De S&E 7+ groep is een voorbereiding op de S&E. De kinderen maken kennis met het deelnemen van een workshop met de gehele groep en het samen ontwikkelen van het workshopaanbod. Twee keer in de week nemen de kinderen deel aan een workshop, op de overige dagen is er de gelegenheid voor kidschoice.

Naast de 7+ groep zijn er twee S&E bovenbouwgroepen gerealiseerd. In vergelijking met de Kidsclub werkt de S&E uitsluitend met een dagelijks uitgebreid workshop aanbod voor de gehele groep. het workshopaanbod wordt samen met kinderen gerealiseerd door ideeën en wensen te inventariseren.

Binnen KSH bieden we graag zoveel mogelijk service voor de ouders zodat ze de zorg voor hun kinderen goed met werk of studeren kunnen combineren:

 • Mogelijkheid tot ontbijten bij de voorschoolseopvang
 • Grote maatschappelijke betrokkenheid
 • Groot aanbod van diverse activiteiten en workshops die wekelijks worden aangeboden zonder extra kosten. Denk bijvoorbeeld aan koken, boksen, dansen, creatief met hout
 • Kinderraad
 • Jaarlijks worden de oudste kinderen van de BSO uitgenodigd om deel te nemen aan een grote workshop bijvoorbeeld een dag skiën of duiken
 • In vakanties vinden er diverse uitjes plaats bijvoorbeeld museumbezoek, speeltuin of naar de dierentuin

Openingstijden

De S&E is op werkdagen, met uitzondering van de woensdag open van 07:00 tot 19:00 uur.  De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals 2e Paasdag, Pinksteren en de kerstdagen. Ook is de opvang open tijdens reguliere schoolsluitingsdagen van de scholen. 

Opvangvormen

KSH S&E De Stelberg biedt opvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 7 tot 13 jaar.

Het  betreft daarbij de volgende pakketkeuzes :

 • VSO / Voorschoolse opvang (van 07:00 tot start school)
 • NSO / Naschoolse opvang (van einde school tot 19:00)
 • BSO / Buitenschoolse opvang (zowel VSO + NSO als vakantieopvang)
 • Vakantieopvang (opvang tijdens vakantie)
 • Flexibele pakketten 

Opvang tijdens reguliere schooldagen (zoals studiedagen) behoort standaard tot het pakket.

Basisgroepen

KSH S&E De Stelberg heeft 3 basisgroepen en is als volgt ingedeeld:

 • S&E Squad, een groep van 22 kinderen in de leeftijd van ongeveer 8-12 jaar
 • S&E Coole kids, een groep van 22 kinderen in de leeftijd van ongeveer 8-12 jaar
 • De 7+ groep, een groep van 12 kinderen in de leeftijd van ongeveer 7-8 jaar

Locatie

In de wijk Prinsenland (Rotterdam) centraal tussen de buurten Lageland, Alexander en Oosterflank bevindt zich in basisschool De Stelberg de KSH Kidsclub S&E. Basisschool De Stelberg bestaat uit drie locaties. Één locatie aan de Clazina Kouwenbergzoom en twee aan de Jacques Dutilhweg. Aan de Clazina Kouwenbergzoom wordt onderwijs aangeboden aan de groepen één tot en met drie. Aan de Jacques Dutilhweg groepen 4 tot en met 6 en groepen 7 + 8.  De kinderen van KSH S&E De Stelberg ontvangen onderwijs in de groepen vier tot en met acht. De locatie beschikt over een ruim speelplein en een gymzaal.

In de locatie Clazina Kouwenbergzoom is de KSH Kidsclub Stelberg gevestigd.

Scholen

Deze vestiging werkt samen met de volgende scholen:

Kinderdagverblijf  

Bij de locatie is ook KSH KDV De Stelberg gevestigd. Dit een kinderdagverblijf voor kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

KSH Stelberg Sport en Experience 
Jacques Dutilhweg 401-403,
3065 HJ Rotterdam
T 06–42902317
LRK nummer: 982708348
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH Kidsclub Stelberg Sport & Experience
Jacques Dutilhweg 401-403
3065 HJ Rotterdam
Nederland