KSH KDV Stelberg

KSH KDV de Stelberg is een uniek kinderdagverblijf gevestigd in Kindcentrum De Stelberg.

Ons kinderdagverblijf, KDV De Stelberg is een onderdeel van Kindcentrum De Stelberg. Dit betekend dat wij gevestigd zijn binnen basisschool De Stelberg. Wij zijn gevestigd in Rotterdam in de deelgemeente Prins-Alexander, in de wijk Prinsenland.

Wij hebben 3 verticale groepen waar kinderen van 0-4 jaar worden opgevangen. Hier werken wij met het ontwikkelingsprogramma Ben ik in Beeld, waarbij kinderen dagelijks gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Hierbij staat de taal ontwikkeling voorop. Een onderdeel van dit programma is Uk en Puk. Waarbij er thematisch activiteiten worden aangeboden op alle vlakken van de ontwikkeling aan zowel de 0 jarige als de 1 tot 4 jarige.

 

De visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, leeshoek en constructiehoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Ook kunnen de kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden aan de kinderen zoals hebben de kinderen al kunnen genieten van peutervoetbal en peuterdans.

Daarnaast vinden wij het belangrijk om ouders te betrekken bij de thema’s die wij doen met de kinderen. Zo hebben ouders ter afsluiting van het thema “eet smakelijk” eetbare egels kunnen maken op de groep en heeft er een ouder die arts is de kinderen mogen vertellen over zijn beroep tijdens het thema “Hatsjoe”.

Bij KDV De Stelberg komt er ook ieder jaar een fotograaf langs om foto’s te maken van alle kinderen die ouders thuis kunnen bestellen.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het ritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Op de buitenspeelplaats of in de gymzaal kunnen kinderen heerlijk rennen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Speerpunten

Enkele speerpunten van de dagopvang:

  • Aanbod van VVE programma Uk en Puk
  • Ervaren professionele medewerkers
  • Terugkerende jaarfeesten
  • Jaarlijkse peuteruitjes
  • Ruime openingstijden
  • Geen sluiting voor studiedagen of tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw
  • Luiers, fruit, tussendoortjes, Babyvoeding Nutrilon 1 en 2 zijn in de kosten inbegrepen.
  • Tussen de middag eten de kinderen een gezonde warme maaltijd deze is ook bij de prijs inbegrepen.
  • Er is een mogelijkheid voor het afnemen van een broodmaaltijd aan het einde van de dag.

 

Programma

Ben ik in Beeld

Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk en Puk. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de kinderen de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep.

Daardoor is het niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Uk en Puk en volwaardig VVE programma.

UK & Puk

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.

Opvangvormen

KSH KDV De Stelberg biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

Basisgroepen

KSH KDV De Stelberg heeft 3 verticale groepen van 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar.

Locatie

Het kinderdagverblijf bevindt zich in Rotterdam in deelgemeente Prins-Alexander in de wijk Prinsenland.

Sport & Experience

Bij de locatie is ook KSH S&E De Stelberg gevestigd. Dit een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (6-13 jaar).

KSH KDV De Stelberg 
Jacques Dutilhweg 403
3065 HJ Rotterdam
T: 010-7600668
LRK nummer: 104983358
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV Stelberg
Jacques Dutilhweg 403
3065 HJ Rotterdam
Nederland