KSH KDV Gein

Bij het kinderdagverblijf in Gein is voor elk kind een plekje. Ouders kunnen kiezen of hun kind in een peutergroep komt, een babygroep, of juist gecombineerd. Er wordt ontwikkelingsgericht en met thema’s gewerkt waarbij per 6 weken hier activiteiten op worden afgestemd. Door middel van een gestructureerd aanbod van onder andere muziek, poppenkast en (voor)lezen wordt hier aandacht aan besteed. Kinderen zijn ook veel buiten, in de grote zandbak, of speelhuis. Jaarlijks gaat alle peuters met hulp van ouders op een groot uitstapje, wat elk jaar weer een groot succes is. Elke middag is er een warme maaltijdaanbod. Er wordt regelmatig samengespeeld met activiteiten zowel binnen als op het buitenspeelplein en kinderen komen bij elkaar op visite. Wanneer een kind bv van de babygroep naar de peutergroep gaat, krijgen  kinderen krijgen alle ruimte en tijd om zich te hechten aan de pedagogisch medewerkers, groepsregels en groepsgewoonten van een groep (wennen). 

Kinderopvang en meer! 

Vanuit de theorie dat kinderen minstens een half jaar eerder dingen kunnen begrijpen als verwoorden, zijn ondersteunende babygebaren ontwikkeld, waardoor frustraties in communicatie vermindert kunnen worden. KSH Gein besteed  hier aandacht aan met positief resultaat en wordt begeleid en gecoached door een PM en tevens erkend babygebaren trainer. Samenwerking tussen dagopvang en BSO zorgt voor mogelijkheid warme overdracht tussen dagopvang en BSO voor uw kind en geeft stabiliteit in personeelsinzet wat de emotionele veiligheid van uw kind ten goede komt. 

Sinds oktober 2015 is KSH KDV Gein gecertificeerd als VVE (Voor vroegschoolse educatie) locatie! Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Puk & Ko. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de peuters de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden. Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. 

Daardoor is het niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Puk en volwaardig VVE programma. Binnen het VVE is het een gestelde eis om te werken met “KIJK”. Dit is een registratie en observatiesysteem waar KSH al vijf jaar mee werkt op de dagopvang. Aan de hand van dit systeem wordt met u, als ouder de jaarlijkse gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van uw kin(eren) Tevens geeft dit systeem de pedagogische medewerkers, handvatten om uw kind(eren) daar waar nodig is te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling. 

Vanaf 2016 is er vanuit de gemeente subsidie beschikbaar en hebben ouders van kinderen met een voorschool indicatie recht op 12 uur gratis opvang, verspreid over minimaal 2 dagen. Door deze subsidieregeling kunnen ouders van kinderen met een voorschool-indicatie die werken toch gebruik maken van het VVE aanbod in de eigen peutergroep van het kind. Voor KSH een groot argument die dan ook regelmatig i

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV Gein
Jacob Krusestraat 73
1106 ZK Amsterdam
Nederland