KSH KDV De Hoeksteen

KSH KDV de Hoeksteen is sinds 8 januari 2018 geopend. Het kinderdagverblijf en de Kidsclub zijn gevestigd in een integraal kindcentrum. Waar onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0/2 tot 13 jaar en is er sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk. KSH Kinderdagverblijf de Hoeksteen is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00-19.00 uur.

Er is 1 groep namelijk: – Verticale groep de Zeepaardjes voor 12 kinderen van 0-4 jaar.

Op KSH Kinderdagverblijf de Hoeksteen wordt er gewerkt met het VVE programma ‘Ben ik in Beeld’. Dit programma draagt bij aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen en richt zich speciaal op de taalontwikkeling.

Hiernaast wordt gewerkt met ‘Puk’, dit is het jongere broertje van ‘Ko’ waar op vele basisscholen mee gewerkt wordt. De activiteiten uit het programma ‘Puk’ maken deel uit van een thema.

U kunt hierbij denken aan thema’s zoals: ‘Hatsjoe!’, ‘Eet smakelijk!’ en ‘Reuzen en Kabouters’. Thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Tijdens een thema, welke gemiddeld 5 weken duurt, behandelen wij alles wat met hiermee te maken heeft: we lezen prentenboeken, spelen rollenspellen, knutselen en werken wij met woordkaartjes. Op deze woordkaartjes staan woorden welke gedurende het thema veelvuldig herhaald worden. Alle activiteiten zijn er op gericht om de (taal)ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze te stimuleren.

KSH KDV De Hoeksteen 
Kerkwervesingel 24
3086 HH Rotterdam
T 010-3108720
LRK nummer: 871185027
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV De Hoeksteen
Kerkwervesingel 24
3086 HH Rotterdam
Nederland