KSH KDV Catamaran

KSH KDV de Catamaran is een uniek kinderdagverblijf in de school ‘De Catamaran’.

De visie van KSH is “Het moet gewoon leuk zijn” zie je overal terug. Kinderen kunnen kiezen uit diverse hoekjes waar ze heerlijk kunnen spelen, afgestemd op hun belevingswereld. Denk bijvoorbeeld aan een huishoek, leeshoek en constructiehoek of een baby hoek waar de baby’s ongestuurd kunnen kruipen en spelen. Ook kunnen de kinderen kunnen aan tafel puzzelen, met lego spelen of een auto baan maken. Jaarlijks wordt er een workshop aangeboden voor de kinderen van 2-4 jaar zo hebben wij al eens peutergym gedaan. Ook hebben we voor de kinderen van 0 tot 2 jaar de snoezelbus laten komen.

De omgeving straalt rust uit en spreekt kinderen aan op hun eigen niveau. Het dagritme dat gevolgd wordt zorgt voor rust en regelmaat. Op de patio kunnen de kinderen heerlijk rennen, fietsen en hun motoriek ten aanzien van diverse activiteiten verder ontwikkelen. Tijdens deze ontdekkingstocht staan wij naast het kind om structuur, veiligheid en voldoende uitdaging te bieden.

Speerpunten

Enkele speerpunten van de dagopvang:

  • Aanbod van VVE programma Uk en Puk
  • Ervaren professionele medewerkers
  • Terugkerende jaarfeesten
  • Jaarlijkse peuteruitjes
  • Vele mogelijkheden in de omgeving om te wandelen
  • Mogelijk tot benutten van een warme maaltijd
  • Ruime openingstijden
  • Geen sluiting voor studiedagen of tussen de kerstdagen en Oud en Nieuw
  • Luiers, ontbijt, lunch en tussendoortjes, Babyvoeding Nutrilon 1 of 2 zijn in de kosten inbegrepen.

Programma

Ben ik in Beeld

Op het KDV werken wij met het ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk en Puk. Samen met de vrolijke hand pop Puk beleven de kinderen de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep.

Daardoor is het niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Uk en Puk en volwaardig VVE programma.

UK & Puk

Bij Uk & Puk zijn tien thema’s ontwikkeld die aansluiten bij de belevingswereld van baby’s, dreumesen en peuters. Bij elk thema zijn activiteiten uitgewerkt voor drie leeftijdsgroepen. Deze activiteiten kunnen makkelijk ingepast worden in de dagelijkse gang van zaken.

In de activiteiten is er aandacht voor de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels. Er worden tips gegeven voor de inrichting van de speelleeromgeving en het inzetten van materiaal.

Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Openingstijden

Het kinderdagverblijf is op werkdagen open van 07:00 tot 19:00 uur. De locatie kent geen sluitingsdagen behalve de officiële feestdagen, zoals Koningsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en de kerstdagen.

Opvangvormen

KSH KDV De Catamaran biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot 4 jaar.

Basisgroepen

KSH KDV De Catamaran heeft 1 basisgroep :

  • Verticale groep van 16 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar

Locatie

Het kinderdagverblijf bevindt zich in de wijk Lombardijen (Rotterdam) in de Zenobuurt, Moliérebuurt en de Karl Marxbuurt. Het gebouw is gevestigd in de basisschool de Catamaran.

Kidsclub

Bij de locatie is ook KSH Kidsclub de Catamaran gevestigd. Dit een buitenschoolse opvang voor kinderen die naar de basisschool gaan (4-13 jaar).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype
KSH KDV Catamaran
Dantestraat 363
3076 KM Rotterdam
Nederland