Tussenschoolse opvang

etende kinderen TSO tafelDe tussenschoolse opvang door KSH verzekert een professionele aanpak van overblijven op school en vindt meestal in de BSO Plaats. De opvang wordt door gekwalificeerd personeel uitgevoerd en de hulpouders krijgen instructie en begeleiding. Het sociale effect van professioneel georganiseerde tussenschoolse opvang is groot. Alle kinderen krijgen dezelfde gevarieerde maaltijden geserveerd, waarbij ze een groot deel van hun dagelijkse behoefte aan voedingsstoffen binnenkrijgen. Dit is bevorderlijk voor de gezondheid van de kinderen en verbetert hun leerprestaties. De praktijk wijst uit dat het gezamenlijk nuttigen van dezelfde maaltijd er voor zorgt dat kinderen beter gaan eten en zich sneller tafelmanieren en onderlinge omgangsvormen eigen maken.

KSH verzorgt op de volgende scholen de overblijf;