Wat kost kinderopvang bij KSH?

Kindere Service Hotels

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden van de Belastingdienst (u werkt, studeert of volgt een traject naar werk) heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van deze kinderopvangtoeslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het belastbaar inkomen van uw huishouden, het aantal uren dat u werkzaam bent, … Meer lezen Wat kost kinderopvang bij KSH?

Hoogte kinderopvangtoeslag 2016

De overheid heeft maatregelen doorgevoerd ten aanzien van de hoogte van de kinderopvangtoeslag 2016. In 2016 zal u (bij gelijkblijvende afname aan opvang en inkomen) meer kinderopvangtoeslag ontvangen en dus een lagere eigen bijdrage betalen. De meeste uurtarieven bij KSH zijn in 2016, net als in 2015, gelijk aan het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag. … Meer lezen Hoogte kinderopvangtoeslag 2016

Kinderopvangtoeslag 2013

De Belastingdienst is bezig met het verstrekken van de definitieve beschikkingen Kinderopvangtoeslag over het jaar 2013. KSH heeft, naar aanleiding van vragen van ouders, bemerkt dat niet alle beschikkingen juist zijn vastgesteld. Dit lijkt zich met name voor te doen in de volgende situaties : wanneer uw kind in 2013 gebruik heeft gemaakt van 2 … Meer lezen Kinderopvangtoeslag 2013

Informatie over uitbetalen belastingen vanaf 2014

In 2014 heeft de Belastingdienst anti-fraude maatregelen ingevoerd waarbij er voor een belastingplichtige maar één bankrekeningnummer gebruikt wordt. De invoering daarvan heeft veel gevolgen voor alle belastingplichtigen. Hieronder treft u informatie over deze regeling, zoals deze thans (eind januari) bekend is bij KSH. Basis van de nieuwe regeling is dat uitbetaling van alle belastingen (zowel … Meer lezen Informatie over uitbetalen belastingen vanaf 2014