Peuterspeelzalen

De peuterspeelzalen zijn bedoeld voor kinderen van 2-4 jaar. Hier kunnen ze elkaar ontmoeten, samen spelen, samen bezig zijn met verschillende activiteiten en er zodoende ook wat van te leren. Er is aandacht voor taal en de verschillende ontwikkelingsgebieden. Daarnaast heeft de peuterspeelzaal ook een signaleringsfunctie.

De peuterspeelzalen zijn op verschillende dagdelen in de week geopend, in principe van 08:30 uur tot 11:30 uur. De tijden kunnen echter per vestiging verschillen omdat ze afgestemd zijn op de tijden van de school.  Peuterspeelzaal De Stelberg is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Gedurende alle schoolvakanties, schoolsluitingsdagen en feestdagen zijn de peuterspeelzalen gesloten.