Opening KSH KDV & Kidsclub De Hoeksteen

KSH Kinderdagverblijf en Kidsclub de Hoeksteen is sinds 8 januari 2018 geopend. Het kinderdagverblijf en de Kidsclub zijn gevestigd in een integraal kindcentrum. Waar onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd.

Binnen het IKC wordt een doorlopende leerlijn gerealiseerd van 0/2 tot 13 jaar en is er sprake van één lijn in zorg, afstemming en communicatie met ouders, kinderen en de wijk.

KSH KDV de Hoeksteen is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00-19.00 uur.
Er is 1 groep namelijk:
– Verticale groep de Zeepaardjes voor 12 kinderen van 0-4 jaar.

Op KSH Kinderdagverblijf de Hoeksteen wordt er gewerkt met het VVE programma ‘Ben ik in Beeld’. Dit programma draagt bij aan de brede ontwikkeling van jonge kinderen en richt zich speciaal op de taalontwikkeling. Hiernaast wordt gewerkt met ‘Puk’, dit is het jongere broertje van ‘Ko’ waar op vele basisscholen mee gewerkt wordt. De activiteiten uit het programma ‘Puk’ maken deel uit van een thema. U kunt hierbij denken aan thema’s zoals: ‘Hatsjoe!’, ‘Eet smakelijk!’ en ‘Reuzen en Kabouters’. Thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Tijdens een thema, welke gemiddeld 5 weken duurt, behandelen wij alles wat met hiermee te maken heeft: we lezen prentenboeken, spelen rollenspellen, knutselen en werken wij met woordkaartjes. Op deze woordkaartjes staan woorden welke gedurende het thema veelvuldig herhaald worden. Alle activiteiten zijn er op gericht om de (taal)ontwikkeling van kinderen op een speelse wijze te stimuleren.

KSH Kidsclub de Hoeksteen is van maandag t/m vrijdag geopend van 7.00-19.00 uur.
Er is 1 groep namelijk :
– Combinatiegroep de Zeesterren voor 20 kinderen van 4 – 12 jaar.

Op KSH Kidsclub de Hoeksteen staat het activiteitenaanbod centraal. Hiervoor zijn verschillende ruimtes beschikbaar. Het activiteitenprogramma bestaat uit losstaande activiteiten en workshops waarbij de creatieve, sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd wordt. Zo worden er bijvoorbeeld, sport en spel activiteiten in de speelzaal georganiseerd en er vinden o.a. creatieve en kook workshops in de groepsruimte plaats. Daarnaast werken wij met verschillende thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Wij spelen vrijwel dagelijks buiten, hiertoe hebben we ook veel mogelijkheden omdat bij onze locatie 2 schoolpleinen zijn. Daarnaast hebben we ook nog de beschikbaarheid over een speellokaal met bijhorende gym-attributen.

Mocht u nieuwsgierig zijn geworden naar onze locatie, neemt u dan gerust contact met ons op voor een rondleiding via: 010-3108720 of stuur een mailbericht naar hoeksteen@kinderservicehotels.nl