Veiligheid

kind dat pop aankleed

Het beleid van KSH is er op gericht om de veiligheid van de kinderen
maximaal te waarborgen.
Externe instanties adviseren ons bij de meest uiteenlopende zaken hierbij.
Daarnaast voeren zij ook regelmatig controles voor ons uit.

Daarnaast volgen wij het kwaliteitsconvenant zoals is samengesteld door de Branchevereniging, de belangenvereniging ouders in de kinderopvang en de ondernemersvereniging kinderopvang.
Ook de CAO kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol.

De inrichting van de vestigingen voldoet daardoor aan de meest recente veiligheidseisen.
Zo zijn veel ingangen beveiligd met video of videofoonapparatuur en kunnen de meeste toegangsdeuren
alleen van binnenuit worden geopend door ons personeel.

Speeltoestellen die geplaatst worden voldoen aan de eisen uit het besluit “Veiligheid van attractie- en speeltoestellen van 26 maart 1997”.
Een aantal pedagogisch medewerkers of vestigingsmanagers beschikt steeds over een geldig EHBO-diploma
en per vestiging is een aantal medewerkers opgeleid tot bedrijfshulpverlener.
Op elke locatie wordt tenminste één keer per jaar een ontruimingsoefening georganiseerd.

Met betrekking tot de belangrijke aspecten van veiligheid en gezondheid werkt KSH met uitvoerige
Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) rapporten op dit gebied.
Dit instrument inventariseert de risico’s rond (brand) veiligheid en gezondheid en daarin wordt vastgesteld
welke concrete acties gevoerd moeten worden om deze risico’s te minimaliseren of uit te sluiten.
Deze RIE’s worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. De RIE’s liggen ter inzage op de locaties.
De genoemde maatregelen zijn slechts de meest belangrijke en leiden samen met vele andere tot een goed
veiligheidssysteem bij onze vestigingen.