MH_130425_KSH_5446Goed contact met ouders is noodzakelijk om kinderen optimaal te kunnen verzorgen en begeleiden. Daarom is er voor aanvang van de opvang eerst een intakegesprek met de vestigingsmanager,  of diens vervanger, en/of de mentor van uw kind op de locatie waar uw kind geplaatst wordt.

In dit gesprek krijgt u allerlei informatie over de werkwijze van KSH en specifieke informatie over de vestiging en de groep.

Bij dagopvang worden afspraken gemaakt over het wennen, de voeding en de verzorging.
Op de BSO worden specifieke afspraken gemaakt over het wennen en de mate van zelfstandigheid van het kind.

De verdereinformatievoorziening ten tijde van de opvang bij KSH aan desbetreffende ouders vindt op de volgende wijze plaats:

  • Bij het halen of brengen van uw kinderen kunt u met de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager altijd een gesprek aanknopen.
  • Via het ontwikkelingsgesprek*, waarvoor u  eens per jaar, of, indien nodig, vaker, wordt uitgenodigd op de vestiging;
  • Via de regelmatig verspreidde nieuwsbrieven door het vestigingsmanagement
  • Via het informatiebord dat bij de ingang van de vestiging geplaatst is.
  • Via korte memo’s die u vindt in het mandje van de kinderen op de groep of die aan de oudere kinderen worden meegegeven.
  • Tijdens georganiseerde ouderavonden of open dagen.
  • Via het sociaal operationeel jaarverslag; KSH sociaal jaarverslag 2019

* Naast het dagelijks informeel contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers bij het brengen en halen, zijn er de jaarlijkse oudergesprekken voor de dagopvang en voor de BSO. In dit gesprek komt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind aan de orde. Ook is er ruimte om ervaringen rond de opvoeding uit te wisselen; de pedagogisch medewerkers kennen uw kind immers goed. U kunt overigens ook altijd zelf een gesprek aanvragen en hoeft dus niet te wachten op een uitnodiging voor een ontwikkelingsgesprek.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype