MH_130425_KSH_5446Goed contact met ouders is noodzakelijk om kinderen optimaal te kunnen verzorgen en begeleiden. Daarom is er voor aanvang van de opvang eerst een intakegesprek met de vestigingsmanager,  of diens vervanger, en/of de mentor van uw kind op de locatie waar uw kind geplaatst wordt.

In dit gesprek krijgt u allerlei informatie over de werkwijze van KSH en specifieke informatie over de vestiging en de groep.

Bij dagopvang worden afspraken gemaakt over het wennen, de voeding en de verzorging.
Op de BSO worden specifieke afspraken gemaakt over het wennen en de mate van zelfstandigheid van het kind.

De verdere informatievoorziening ten tijde van de opvang bij KSH aan desbetreffende ouders vindt op de volgende wijze plaats:

* Naast het dagelijks informeel contact tussen ouders en de pedagogisch medewerkers bij het brengen en halen, zijn er de jaarlijkse oudergesprekken voor de dagopvang en voor de BSO. In dit gesprek komt de ontwikkeling en het welbevinden van het kind aan de orde. Ook is er ruimte om ervaringen rond de opvoeding uit te wisselen; de pedagogisch medewerkers kennen uw kind immers goed. U kunt overigens ook altijd zelf een gesprek aanvragen en hoeft dus niet te wachten op een uitnodiging voor een ontwikkelingsgesprek.