Alle processen binnen KSH zijn gewaarborgd in het interne kwaliteitssysteem dat is gestoeld op HKZ certificeringssysteem.
Dit interne systeem, dat continue wordt aangepast op basis van ervaringen, veranderende wetgeving of vernieuwde inzichten op pedagogisch of veiligheidsgebied, waarborgt het gehele operationele en administratieve proces bij KSH.

KSH heeft een intern audit-systeem ontwikkeld, waarmee jaarlijks de kennis, het gebruik en de opvolging van het kwaliteitssysteem door de medewerkers en het  vestigingsmanagement wordt beoordeeld. Daarnaast staan de vestigingen van KSH onder controle van de lokale overheden.

Bij KSH wordt per vestiging een oudercommissies ingesteld.
Gemiddeld bestaat een oudercommissie uit vijf leden, waaruit een voorzitter en een secretaris worden benoemd.
De leden worden gekozen door de ouders van de kinderen die bij KSH geplaatst zijn.
De oudercommissies hebben adviesrecht over onderwerpen als:

  • Het pedagogisch beleidsplan;vaasjes met handjes
  • Het pedagogische werkplan;
  • Veiligheid en hygiëne;
  • Voeding- en verzorgingsmiddelen in het algemeen;
  • Thema’s en festiviteiten.
  • KSH is uiteraard aangesloten bij het kwaliteitsconvenant dat is afgesloten tussen
    de ondernemers en oudervertegenwoordiging in de kinderopvang.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype