kinderen worden vorgelezenEen veilige, vertrouwde omgeving is de eerste voorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen, elkaar te ontmoeten en om vrij te kunnen spelen. In de eerste levensjaren van een kind wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Wij willen, samen met de ouders, werken aan een sociaal-emotioneel veilige basis, van waaruit kinderen zelfvertrouwen en eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Ze voelen en ervaren dat ze hun eigen plekje mogen hebben in deze wereld. Wij willen kinderen door allerlei (spel)activiteiten stimuleren om de wereld te ontdekken, actief te zijn en zich te ontwikkelen. Alleen vanuit een veilige, vertrouwde basis kan een kind een vertrouwensrelatie aangaan met andere kinderen en met volwassenen. Hoe wij de samenhang, transparantie en het toezicht waarborgen binnen KSH is vastgelegd in onze governance code.

Wij delen uiteraard  graag onze werkwijze met ouders. Daarom hebben wij in ons pedagogisch beleidsplan onze visie omschreven, hoe wij daar in de praktijk mee omgaan en hoe wij kinderen begeleiden in hun ontwikkeling. KSH kent geen hoofdthema in haar pedagogisch beleid maar gaat uit van wat verschillende toonaangevende pedagogen te bieden hebben. Wij vinden onder andere dat kinderen tot dertien jaar de mogelijkheid moeten hebben zich te ontplooien door bekend te raken met de meest uiteenlopende culturele, sportieve en creatieve aspecten die onze samenleving te bieden heeft.

Benieuwd naar ons pedagogisch beleid? U kunt het hier downloaden. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email
Share on skype