KDV

laarsjes op de bankOnze hele dagopvang is verdeeld in verschillende groepen. Er zijn babygroepen voor 0-2 jarigen met maximaal 9 kinderen, peutergroepen voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met maximaal 16 kinderen en in alle vestigingen is er ook een verticale groep voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar met maximaal 12 of 16 plaatsen.
Baby’s worden opgevangen vanaf zes weken. Als baby’s de leeftijd bereiken van (ongeveer) twee jaar zullen zij worden overgeplaatst naar een peutergroep. Het tijdstip waarop dit gebeurt is sterk afhankelijk van de individuele ontwikkeling van het kind. Baby’s die in de verticale groep voor 0-4 jarigen geplaatst zijn blijven tot het vierde jaar of tot beëindiging van de kinderopvangovereenkomst op dezelfde groep, tenzij de samenstelling van de groep qua leeftijd dient te worden gewijzigd of wanneer dit pedagogisch gezien wenselijk is.

Hele dagopvang wordt aangeboden tussen 07.00 uur en 19.00 uur, vijf dagen per week.