Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Op het KDV werken wij met het VVE ontwikkelingsstimuleringsprogramma “Ben ik in Beeld”. Onderdeel van Ben ik in Beeld is: Uk & Puk. Samen met de vrolijke handpop Puk beleven de peuters de leukste avonturen en wordt tegelijkertijd op speelse wijze aandacht besteed aan taal en de eenvoudige beginselen van het rekenen en andere ontwikkelingsgebieden.

Spelenderwijs brengen wij de kinderen vaardigheden bij ter bevordering van een soepele overgang naar de basisschool. Door een eenduidige lijn, samenwerking, overleg en warme overdracht zal een kind zich snel op de nieuwe plek veilig voelen wat het leerproces ten goede komt. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is het niet alleen geschikt voor peuters met een taalachterstand, maar krijgen juist ook taalvaardige peuters voldoende uitdaging. Ben ik In Beeld is samen met het programma van Puk een volwaardig VVE programma.

Binnen het VVE is het een gestelde eis om te werken met “KIJK”. Dit is een registratie- en observatiesysteem waar KSH al enkele jaren mee werkt op de dagopvang. Aan de hand van dit systeem wordt met u, als ouder de jaarlijkse gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van uw kin(eren) Tevens geeft dit systeem de pedagogische medewerkers, handvatten om uw kind(eren) daar waar nodig is te stimuleren in zijn of haar ontwikkeling.

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave