Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Thomas Gordon

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

Thomas Gordon (19182002) was een Amerikaanse psycholoog. Hij was een medewerker bij Carl Rogers (samen met Abraham Maslow, pioniers van de humanistische psychologie). Hij werd vooral bekend door het zogenaamde Gordon-model. Gordon voerde begrippen in zoals ‘het actief luisteren’ en ‘ de ik-boodschappen’ bij de analyse en de bevordering van communicatie tussen mensen.

Thomas Gordon was een Amerikaanse psycholoog die vooral bekend is geworden door zijn opvoedcursussen. Ook in Nederland zijn er veel cursussen gegeven, waarin de methode van Thomas Gordon wordt uitgelegd. Het belangrijkste in deze methode is gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid in relaties, met name  tussen opvoeders en kinderen. Een kind is mondig en het is zeker niet altijd de volwassene die gelijk heeft. Als een opvoeder een kind met respect benadert, voelt een kind dat hij daardoor in zijn waarde wordt gelaten. Hierdoor verandert de communicatie tussen opvoeders en kinderen en krijgt het kind ruimte om zichzelf te zijn en zich van daaruit te ontwikkelen. Gordon leert opvoeders om samen met kinderen conflicten op te lossen en om echt met elkaar te praten.

Hoe doen we dit bij KSH?

  • KSH medewerkers worden getraind om op zo’n manier naar kinderen te luisteren dat zij zich begrepen voelen. Kinderen weten dat wij hen begrijpen door de manier waarop wij op hen reageren. We herhalen de boodschap of zeggen het nog eens in andere woorden zodat het kind het kan bevestigen.
  • Wij praten op zo’n manier, dat kinderen begrijpen wat wij zeggen. We blijven in gewone, ‘volwassen mensentaal’ praten, maar doen dat wel op een heldere en eenvoudige manier. Dit doen wij door het geven van ‘ik-boodschappen’. Het geven van ik-boodschappen zegt iets over wat jij denkt, voelt en gelooft. Het nodigt anderen uit om de beleving met je te delen en het helpt de relatie verdiepen. Anderen weten wat er in je omgaat.
  • Als een kind ons niet begrijpt, of als er een conflict dreigt te ontstaan, dan nemen we de tijd om er samen met het kind uit te komen: we leren zo samen met het kind kijken naar een mogelijke oplossing en kunnen daar allebei mogelijkheden voor aandragen. Het gaat dan niet om ‘gelijk krijgen’ maar om het vinden van een goede oplossing.
  • Respectvol en gelijkwaardig met kinderen omgaan betekent voor ons dat we ideeën en oplossingen van kinderen serieus nemen. Wij bepalen niet alles voor ze, maar luisteren naar de ideeën van kinderen. Bijvoorbeeld als het gaat om afspraken met elkaar maken over nieuwe regels in de groep.
  • Praktische voorbeelden over het handelen van de pedagogisch medewerker in de praktijk, staat beschreven in het pedagogisch werkplan op de vestiging.
Was dit artikel behulpzaam?
5 out Of 5 Stars
5 Stars 100%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave