Hoe kunnen we helpen?

Categorieën

Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown (11-01-2021)

U bent hier:
<<< Terug naar vorige pagina

In het basis- en voortgezet onderwijs en bij instellingen voor mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs wordt alleen afstandsonderwijs gegeven. Kinderen met ouders die werken in een cruciaal beroep kunnen wel naar de basisschool, kinderopvang of buitenschoolse opvang.

Alleen voor noodopvang

Deze lijst is alleen bedoeld als referentie voor noodopvang. De lijst met cruciale beroepen staat los van de groep toegestane contactberoepen en los van de winkels en dienstverlening die is uitgezonderd van sluiting. De lijst staat ook los van de vraag of voor het uitoefenen van het beroep gebruik kan worden gemaakt van bijvoorbeeld het openbaar vervoer. Ook veel mensen met een cruciaal beroep werken thuis.

Een lijst op hoofdlijnen

Deze lijst is geen opsomming van alle beroepen of werkzaamheden die als ‘cruciaal’ zijn aangemerkt. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) staat bijvoorbeeld niet apart genoemd, maar valt onder de noodzakelijke overheidsprocessen. Twijfelt u of u aanspraak kunt maken op noodopvang? Neem dan contact op met de school of opvangorganisatie. Mogelijk kan uw werkgever hierin ook bemiddelen.

1 ouder met een cruciaal beroep

Heeft 1 ouder in uw gezin met 2 ouders een cruciaal beroep? Dan krijgt u het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als het niet lukt de kinderen zelf op te vangen, kunt u de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Lijst van cruciale beroepen

 • Personeel werkzaam in vitale processen.
 • Zorg, jeugdhulp en (maatschappelijke) ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op onderwijsinstellingen, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel.
 • Inzamelen, vervoeren, recyclen en verwerken van afval, afvalwater en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • Meldkamerprocessen
  • Brandweerzorg
  • Ambulancezorg
  • GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)
  • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en rechterlijke macht), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.
 • Onmisbare facilitaire of ondersteunende functies (denk aan schoonmaak, beveiliging, toezicht, ICT) ten behoeve van een van bovenstaande cruciale beroepsgroepen.

Bron : Rijksoverheid

Was dit artikel behulpzaam?
0 out Of 5 Stars
5 Stars 0%
4 Stars 0%
3 Stars 0%
2 Stars 0%
1 Stars 0%
How can we improve this article?
Inhoudsopgave